Elcom portal

 
 

Testování

 
3D modely jsou důkladně testovány využitím statických výpočtů, tepelnou analýzou a analýzou toku forem. Ověřujeme všechny funkční, konstrukční, výrobní a procesní požadavky, lisovací formy, požadavky na životní prostředí a další kontroly během cyklu vývoje produktu. Takto dosahujeme lepší bezpečnost produktů, kratší čas na výzkum a vývoj a zároveň snižování nákladů.
 
Interference mezi elektronickými zařízeními a intenzitou elektromagnetických emisí z elektronických zařízení musí být měřena a limitována.  
 
Zajišťujeme testy pro:
 
EMC – elektromagnetická kompatibilita
EMI – elektromagnetické interference (rušení)
Imunita/EMS – elektromagnetická citlivost
CE – test konformity
Crash test – test  odolnosti
 
 
Testování zmetkovosti a poruch
Expertní analýza zahrnuje vyhodnocení chybné oblasti a odezvy, hodnocení životního cyklu poruchových testů, zjišťování chyb, analýzu znečištění, efekty koroze a environmentální dopady (teplota, vlhkost a podobně) a mechanické vlivy (vibrace, tlak a podobně).

 

Novinky e-mailem
Probíhá přidání produktu do nákupního košíku