ELCOM Cash Registers

 
 

Návrh dosiek plošných spojov (DPS) 
  • Analýza technického riešenia
  • Výber komponentov
  • Návrh schémy zapojenia
  • Návrh DPS
  • Výroba vzoriek
  • Osadenie
  • Testovanie funkčnosti
 
 
3D modely sú dôkladne testované využitím statických výpočtov, tepelnou analýzou a analýzou toku foriem. Overujeme všetky funkčné, konštrukčné, výrobné a procesné požiadavky, lisovacie formy, požiadavky na životné prostredie a ďalšie kontroly počas cyklu vývoja produktu. Takto dosahujeme lepšiu bezpečnosť produktov, kratší čas na výskum a vývoj a zároveň znižovanie nákladov.
 
Interferencia medzi elektronickými zariadeniami a intenzitou elektromagnetických emisií z elektronických zariadení musí byť meraná a limitovaná.  
 

 

Zabezpečujeme testy pre:
 
EMC – elektromagnetická kompatibilita
EMI – elektromagnetické interferencie (rušenie)
Imunita/EMS – elektromagnetická citlivosť
CE – test konformity
Crash test – test  odolnosti
 
 
Testovanie nepodarkovosti a porúch
Expertná analýza zahŕňa vyhodnotenie chybnej oblasti a odozvy, vyhodnotenie životného cyklu poruchových testov, zisťovanie chýb, analýzu znečisťovania, efekty korózie a environmentálne vplyvy (teplota, vlhkosť a podobne) a mechanické vplyvy (vibrácie, tlak a podobne).
 
Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka