ELCOM Cash Registers

 
 

Kontrola a testovanie

 

Na zabezpečenie požadovanej kvality produkcie je nevyhnutná priebežná kontrola a testovanie a to počas celého výrobného procesu. V ELCOM pracujeme s medzioperačnou optickou kontrolou po každej technologickej operácii a na záver robíme kompletnú výstupnú kontrolu produktov. To všetko s využitím najmodernejších technológií.

 

Pri výrobe využívame najčastejšie tieto systémy testovania:

  • testovanie a programovanie hardvérových komponentov
  • testovanie počítačovej automatizácie
  • SPI (Solder Paste Inspection) - automatická kontrola spájkovacej pasty
  • AOI systém (Automatic Optical Inspection) - automatická optická kontrola
  • ESD testovanie produktov (Electrostatic discharge) - elektrostatický výboj

 


 

Všetky elektronické moduly a dosky plošných spojov sú po spájkovaní testované pomocou automatického optického testera -  AOI (Automatic Optical Inspection) systémom Marantz 22 X DL pre umiestňovanie komponentov a spájkovacie parametre, ICT testerom Digitaltest MTS 180 pre komponenty elektrických parametrov a kontrolu kompletizácie/montáže.  

 

V prípade potreby opravy DPS disponujeme špičkovými technológiami na údržbu a servis poškodených elektronických dosiek, na BGA reballing a na opravu mikro BGA komponentov. Podľa požiadaviek zákazníka dokážeme vykonať oživovanie DPS. Pre uskutočnenie týchto činností je potrebné, aby zákazník k objednávke dodal aj požadovanú testovaciu dokumentáciu a nákres zapojenia testovaného zariadenia.

     

 

 


 

>ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

>VÝROBA DPS >VÝROBA PLASTOVÝCH DIELCOV >KONTROLA A TESTOVANIE >BALENIE A DOPRAVA

  
 

 

 

Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka