ELCOM Cash Registers

 
 

Riadenie materiálu

V rámci riadenia materiálu spoločnosť ELCOM zabezpečuje všetky činnosti, súvisiace s obstarávaním materiálu v požadovanej kvalite, kvantite, na správne miesto a v správny čas tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh procesov, súvisiacich s vývojom a výrobou.

Riadenie materiálu je efektívne plánovanie potrieb pri zohľadnení optimálneho riadenia, realizácie a kontroly všetkých tokov materiálu až k distribúcii výstupov k našim zákazníkom.

Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka