ELCOM Cash Registers

 
 

Euro 80/o B: Automatická aktualizácia cez Cloud

 

 

 

Euro-80/o B: Automatická aktualizácia cez Cloud

Vážení zákazníci,

 

dňa 18. 2. 2020 bude spustená aktualizácia pokladníc Euro 80/o B cez Cloud- OTA Update.

 


 

Upozornenie:
 

Aktualizácia vynuluje všetky počítadlá v pokladnici. Kumulovaný obrat bude vynulovaný. Doklady budú číslované od čísla 1.
 

Aktualizáciu je nutné urobiť, z dôvodov doplnenia funkcií pokladnice (USB skenery, klávesnice).

 


 

Pred spustením aktualizácie odporúčame urobiť nasledujúce kroky:
 

1. Ponúknutie aktualizácie odmietnuť tlačidlom CL

2. Po skončení účtovania v daný deň je potrebné:

a) urobiť výber hotovosti z pokladnice s hodnotou výberu 0,00 (vyberie celú hotovosť zo zásuvky)

b) urobiť Dennú finančnú uzávierku, prípadne ďaľšie uzávierky, ak ich používateľ robí

c) spustiť aktualizáciu softvéru z menu P-Režim -> Správa -> Aktualizácia softvéru

V prípade otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme.

 

 
 

 

Fotogaléria
Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka