ELCOM Cash Registers

 
 

Blížiace sa aktivity v rámci projektu MeMeVET4 Industries 
 

Verejná konzultácia o kvalifikácii a zručnostiach požadovaných v mechatronike a metalurgii bola úspešne ukončená a výsledky budú čoskoro analyzované a zverejnené. Čo bude nasledovať ďalej?

Podľa dvojročného plánu projektu sa budú v každej zúčastnenej krajine (Španielsko, Taliansko, Nemecko, Slovensko a Bulharsko) konať workshopy a informačné stretnutia. Cieľom týchto podujatí je dosiahnuť väčšiu viditeľnosť projektových aktivít medzi príslušnými príjemcami, zainteresovanými stranami a rozhodovacími orgánmi. Ide o jeden z najdôležitejších krokov k vytvoreniu mostu medzi vzdelávaním a trhom práce.

Informačné stretnutia predstavia širokej verejnosti všetky ciele projektu, aktivity a úspechy, ako aj vyvinuté moduly, kurzy a odporúčania pre odborné vzdelávanie a prípravu v špecifických odvetviach. Workshopy budú použité ako ďalší nástroj na prezentáciu projektu interaktívnejším spôsobom. Budú zamerané na osvedčené postupy a budú zahŕňať národné klastrové organizácie.

Študenti z univerzít, budúci študenti zo stredných škôl, ako aj manažéri a odborníci z miestnych firiem budú na týchto nadchádzajúcich podujatiach viac než vítaní. Účastníci budú mať vynikajúcu príležitosť využiť trendy vo vyššie uvedených odvetviach a príležitosti pre budúcu profesionálnu realizáciu.

Tiež budú pozvané miestne zainteresované strany, aby si uvedomili praktické využitie výsledkov projektu a zároveň sa zapojili do vytvárania win-win riešení. Na podujatiach budú prítomní aj partneri projektu z príslušných krajín a budú k dispozícii, aby si so zainteresovanými stranami mohli vymieňať názory a postupy.
 

Neváhajte a navštívte informačné stretnutie a workshop vo vašej krajine!
 

Dátumy budú čoskoro uverejnené. Postupujte podľa publikácií na našej webovej stránke alebo na Facebook stránke, aby ste si mohli rezervovať svoje miesto. Účasť je bezplatná.

 

Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka