ELCOM Cash Registers

 
 

Operačný program Výskum a vývoj

Spoločnosť ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov je spoluriešiteľom projektu "Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách", kód ITMS: 26220220155. Daný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a Vývoj a jeho hlavným partnerom je Technická univerzita v Košiciach. Obdobie realizácie projektu je od 09/2011 do 12/2014.  viac»

Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka