ELCOM Cash Registers

 
 

Operačný program Výskum a vývoj

Spoločnosť ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov je spoluriešiteľom projektu "Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách", kód ITMS: 26220220155. Daný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a Vývoj a jeho hlavným partnerom je Technická univerzita v Košiciach. Obdobie realizácie projektu je od 09/2011 do 12/2014.  viac»

Novinky e-mailom
Kontakt

ELCOM, spol. s ručením obmedzeným, Prešov

Jesenná 2695/26
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel:  051 / 74 64 112
Fax: 051 / 74 64 199
Mail: obchod@elcom.eu

CHCETE ZAOKRÚHĽOVAŤ?

Kontaktujte svoju servisnú organizáciu alebo navštívte www.mojakasa.sk pre registráciu pokladnice a zakúpenie funkcie zaokrúhľovania.

Bližšie informácie k zaokrúhľovaniuPrebieha pridanie produktu do nákupného košíka