ELCOM Cash Registers

 
 

Zvýšenie konkurencieschopnosti

 
Spoločnosť ELCOM bola realizátorom projektu pod názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti produktov spoločnosti ELCOM, s.r.o., Prešov prostredníctvom priemyselného výskumu." Účelom projektu bolo prostredníctvom priemyselného výskumu a inovácií zvýšiť konkurencieschopnosť výrobkov spoločnosti. Projekt, ktorý bol realizovaný v termíne od mája 2010 do apríla 2013 bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
 

Miesto realizácie projektu

NUTS 2 Východné Slovensko
 

Názov a stručný opis projektu

Zvýšenie konkurencieschopnosti produktov spoločnosti ELCOM, s.r.o., Prešov prostredníctvom priemyselného výskumu.

Spoločnosť ELCOM, s.r.o., Prešov investovaním do strategicých inovácii v tomto projekte zabezpečila vyššiu efektívnosť výroby a technologickú úroveň svojich produktov. Spolu so zvýšením efektivity a kvality vývoja a skrátením doby prístupu nových inovatívnych produktov na trh zvýšila spoločnosť svoje príležitosti na upltnenie sa na slovenskom a zahraničnom trhu. 

Moderným konštrukčným prístupom a inovatívnou hardvérovou architektúrou sa ELCOM posunul medzi spoločnosti, ktoré sú schopné rýchlo inovovať svoje produkty pri nízkych nákladoch, zabezpečovať vysokú výkonnosť, atraktívny a funkčný dizajn produktov postavený na základe požiadaviek zákazníkov.
 

Názov a sídlo prijímateľa

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov
 

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu

05/2010 - 04/2013
 

Názov riadiaceho orgánu

Operačný program 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

http://www.siea.sk

 

Výška poskytnutého príspevku

325 056 €

 

 

 

 

Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka