ELCOM Cash Registers

 
 

Servisné organizácie

Mesto Názov a adresa Telefón / E-mail
Gelnica PRIM-GL, spol. s.r.o.
Cintorínska 24
053 4821 053, 0905 216 970
primgl@mail.t-com.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Hrabušice Rudolf Lučivjanský
Obchodná 81/29
053 4423 129
datas.snv@stonline.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Spišská Nová Ves Rudolf Lučivjanský
Štefánikovo námestie 10
053 4423 129
datas.snv@stonline.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Koceľovce Ľuboš Chladný
Koceľovce 59
0905 276 351
chladny.lubos@gmail.com
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Rožňava Ľuboš Chladný
Šafárikova 21
0905 276 351
chladny.lubos@gmail.com
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Peter Kolesár - KOPS
Omská 6
055 6770 333
predaj@kops.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Jozef Pavur - PASKETIK
Urbánkova 12
055 6257 274
pasketik@pasketik.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice COMPSERVICE,spol.s.r.o. Košice
Pražská 4
055 6442 156, 055 6442 157
compservice@compservice.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice EUROSITE s.r.o.
Letna 40
055 6941 719, 0905 730 300
info@epokladna.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice LABTECH s. r. o.
Szakkayho 40/1
0915 513 515
labtech@labtechsk.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce LABTECH s. r. o.
Močarianská 5712
0915 513 515
obchod@mlcomputer.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce LABTECH s.r.o.
Námestie osloboditeľov 66
50915 513 515
labtech@labtechsk.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Ing. Štefan Toma
Hroncova 21
0905 359 233
stefan.toma@netkosice.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice KasCom - Milan Javornický
Mlynárska č.11
+421 905 272765
javornicky@kascom.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice KasCom - Milan Javornický
vchod do prevádzky: Štúrova č.14
055 6220 202
erp@kascom.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice X - DATA s.r.o.
Jazerná 5
0905 256 479
x-data@x-data.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice DATAS - VT, s.r.o.
Toryská 3
0903 601 075
macura@datas.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Digitel HS Košice s.r.o.
Strojárenská 5
0903 655 553
kosice@digitel.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice FAMEXA, s.r.o.
Výstavby 1
055 6420 971, 0910 941 161
famexa@famexa.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Ferenc Vistan - VIEKON
Magurská 5
0905 580 449
vistan@viekon.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Ing. Andrea Balent-Nováková
Čiernomorská 1382/2
0908 107 916
novakova_andrea@centrum.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Ing. Andrea Balent-Nováková
Výstavby 1
0908 107 916
novakova_andrea@centrum.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice NOSTROMO GROUP, s.r.o.
Dunajská 10
0905 905 327
nostromo@nostromo.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Peter Ouzký - IQTech
Bauerova 1196/28
0903 267 543
peterouzky@gmail.com
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Peter Ouzký - IQTech
Pribinova 8
0903 267 543
peterouzky@gmail.com
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice PH-SERVICES s.r.o.
Kováčska 48
0905 202 774
services@phg.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice RAMcom s.r.o.
Pri jazdiarni 1
055 6252 179
obchod@ramcom.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Zero Košice spol. s r. o.
Kmeťova 12
055 6335 084
zeroke@zero.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Toner, spol. s r.o.
Tr. SNP 88
055 6425 050
PJantak@seznam.cz
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Ally Soft s.r.o.
Bazová 14
0650 822 113
schreiber@allysoft.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice IOC s.r.o.
Prúdová 21
0902 998 980
ioc@ioc.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice - Pereš František Horváth - PC Doktor
Krompašská 89
0917 277 535
pcdr@pcdr.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice - Barca František Horváth - PC Doktor
Hraničná 3
0917 277 535
pcdr@pcdr.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Kráľovský Chlmec Ing. Arpád Molnár - POMO
B. Béla 1220/11
0905 359 061
pomo@nextra.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Kráľovský Chlmec Ing. Arpád Molnár - POMO
Hlavná 61
0905 359 061
pomo@nextra.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Kráľovský Chlmec Ing. Štefan Németi - GEM
Hlavná 186
0905 321 140
gem.nemeti@gmail.com
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Kráľovský Chlmec Ing. Štefan Németi - GEM
Hlavná 186
056 6323 248
gem.nemeti@gmail.com
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Krompachy Ing. René Bartko
Slovinská 1144/8
0907 421 321
rene.bartko@gmail.com
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce MICOMP spol. s. r. o.
Jána Hollého 8
056 6420 777
obchod@micomp.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce DECENT SC. s.r.o.
T. J. Moussona 3635
056 6888 555
obchod@decent.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce Gnoma, s.r.o.
Partizánska 23
056 6419 411
gnoma@gnoma.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce INTERDUM,s.r.o.
Moskovská 3488/22
0907 257 908
interdum@interdum.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce INTERDUM, s.r.o.
Užhorodská 26
0907 257 908
interdum@interdum.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce DALNet s.r.o.
Jilemnického 20
0908 701 070, 056 6431 818
pokladne@dalnet.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce Eva Rontšinská
Hrnčiarska 3763/4
0904 676 418
mronts@centrum.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce IN4VENT Plus, spol. s r.o.
Námestie slobody 7
0905 419 553
in4vent@in4.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce Miroslav Dzurjaník - JOMI
Topolianska 113
0911 118 020, 0949 107 218
mdzurjanik@centrum.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce PROGRESS SYSTEMS, s. r. o.
Severná 16
0908 954 475
eshopzemplin@p-s.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce SICCO s.r.o.
Močarianská 10
0915 882 289
info@sicco.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Trebišov SICCO s.r.o.
Záborského 1760/1
056 6723 166
info@sicco.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Michalovce Alojz Ščecina - DATAS
Karola Kuzmányho 15
0908 986 236
scecina@centrum.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Oľšavka netIQ s.r.o.
Oľšavka 40
0907 421 321
servis@netiq.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Kropmachy netIQ s.r.o.
SNP 20
0907 421 321
servis@netiq.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Rozhanovce BUKY - Bučko Vladimír
Hrašovík 89
055 7299 841
buky@buky.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice BUKY - Bučko Vladimír
Južná trieda 43
055 7299 841
buky@buky.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Rožňava Marián Černický
Budovateľská 31
0908 383 053
cernicky.marian@gmail.com
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Rožňava Marián Černický
Páterova 6
0908 383 053
cernicky.marian@gmail.com
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Rožňava CompAct spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17
0905 359 346
j.straka@stonline.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Rožňava Servis Básthy a Koreň, spol. s.r.o.
Námestie baníkov 42
058 7331 611
sbk@sbk.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Sečovce MKTS s.r.o
Cyrila a Metoda 43/27
0905 806 925
bugata@bugata.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Sobrance Ing. Anton Baláž ABAL
Tibavská 27
056 6524 136
abal.sobrance@gmail.com
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Spišská Nová Ves Cunik Ladislav, DATASERVIS
Letná 65
053 4462 047, 0905 350 482
office@dataservis.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Spišská Nová Ves Cunik Ladislav, DATASERVIS
Letná 58
053 4411 993
servis@dataservis.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Spišská Nová Ves ELCOS, s.r.o.
Dubová 2022/10
0905 768 386
info@elcos.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Spišská Nová Ves COMPEKO TREND s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16
053 4428 945
svihla@compeko-trend.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Spišská Nová Ves COMPEKO TREND s.r.o.
Stará cesta 1
0903 601 336
svihla@compeko-trend.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Spišská Nová Ves FESI comp, s. r. o.
Duklianska 3A
053 4411 526
fesicomp@fesicomp.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Stropkov Peter Hic - HiperTECH
Hrnčiarska 1597/24
0907 978 135
info@hipertech.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Net design, s.r.o.
Murgašova 3
0903 736 953
netdesign@netdesign.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Trebišov SECOMP, s.r.o.
Kollárova 5
056 6726 014
secomp@secomp.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Trebišov SECOMP, s.r.o.
M. R. Štefánika 49
056 6726 014
secomp@secomp.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Trebišov Ing. Slavomír Repovský HST
Kukučínova 184/1
0905 693 485
hsttv@max.euroweb.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Trebišov INTELSOFT EAST, spol. s r.o.
Cukrovarská 26
0905 429 757
info@intelsofteast.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Košice Intelsoft East, spol. s.r.o.
Kmeťova 13
055 7994 013
info@intelsofteast.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Trebišov TELESERVIS, spol. s r.o. Trebišov
Komenského 73
0905 392 114
terminal.trebisov@gmail.com
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Veľké Kapušany Štefan Tóth - ELSEC
Záhradná 468/21
0903 350 150
toth@elsec.net
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Veľké Kapušany Tarkulič Ladislav ELTA
Centrum 923/28
0907 173 058
elta@centrum.sk
param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name param_name
Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka