Elcom portal

 
 

Kontakty

Obchodný úsek
Pokladnice - Retail

Bc. Matúš Olejár
Obchodný manažér Retail Zahraničie
+421 51 74 64 430
olejar@elcom.eu
sales@elcom.eu

Paulína Šoltýsová
Obchodná asistentka Retail 
+421 51 74 64 112
soltysova@elcom.eu

Obchodný úsek
IT Solutions

Ing. Anton Artim
Vedúci Oddelenia IT Solutions
+421 51 74 64 105
anton.artim@elcom.eu

Ing. Peter Lukáč
Obchodný manažér IT Solutions
+421 51 74 64 108
+421 901 713 012
peter.lukac@elcom.eu

Ing. Erika Lipovská
Obchodná asistentka IT Solutions
+421 51 74 64 102
erika.lipovska@elcom.eu

Technický úsek

Ing. Štefan Zeman
Vedúci servisného oddelenia
+421 51 74 64 252
zeman@elcom.eu

Mgr. Katarína Fabuľová
Asistentka servisného oddelenia
+421 51 74 64 251
fabulova@elcom.eu


Servisný technik 1
+421 51 74 64 254

Servisný technik 2
+421 51 74 64 258

Nákup a logistika

Ing. Jana Zvalená
Vedúci výrobného úseku
+421 51 74 64 230
zvalena@elcom.eu

Výrobný úsek

Martin Železník
Vedúci výrobného úseku
+421 51 74 64 305
zeleznik@elcom.eu

Marketing

Mgr. Miroslav Lettrich, PhD.
Marketingový pracovník
+421 51 74 64 239
Mob.: +421 901 713 007
lettrich@elcom.eu
marketing@elcom.eu

Podpora

HOTLINE:
0901 713 010 

(dostupnosť 7:00 - 19:00)

Ing. Lukáš Šellong
+421 51 74 64 210
info@elcom.eu
Skype: infoelcom

 

Podnety a otázky

Vaše otázky a podnety ohľadom produktov a služieb nám zasielajte na podnety@elcom.eu

Dodacie a fakturačné údaje

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Adresa: Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov
IBAN: SK87 0200 0000 0030 2000 7051
SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00695599
IČ DPH: SK2020517895
Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro; Vložka č.29/P

 

Novinky e-mailem
Kontakt

ELCOM, spol. s ručením obmedzeným, Prešov

Jesenná 2695/26
080 01 Prešov
Slovenská republika

Technická podpora:

Servisní podpora - Hotline:

+421 51 / 74 64 210

+421 901 713 010

Probíhá přidání produktu do nákupního košíku