Elcom portal

 
 

Řízení materiálu

V rámci řízení materiálu společnost ELCOM zajišťuje všechny činnosti, související s obstaráváním materiálu v požadované kvalitě, kvantitě, na správné místo a ve správný čas tak, aby byl zajištěn plynulý průběh procesů, souvisejících s vývojem a výrobou.

Řízení materiálu je efektivní plánování potřeb při zohlednění optimálního řízení, realizace a kontroly všech toků materiálu až k distribuci výstupů k našim zákazníkům.

Novinky e-mailem
Probíhá přidání produktu do nákupního košíku