Spoznajte náš obchodný tím

Telefón: +421 51  74 64 111
E-mail: obchod@elcom.eu

Neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek požiadavkou týkajúcej sa našich produktov a služieb.

Radi sa vám ozveme.

Obchodný úsek - pokladničné a platobné systémy

Ing. Karol Kuchta

obchodný manažér pre Slovensko

Telefón: +421 51 74 64 103

Mob:+421 901 713 005

kuchta@elcom.eu,

obchod@elcom.eu 

Bc. Matúš Olejár

obchodný manažér pre zahraničie

Telefón: +421 51 74 64 430

Mob.:+421 901 713 011

olejar@elcom.eu,

sales@elcom.eu

Paulína Šoltysová

asistentka obchodného oddelenia

Telefón: +421 51 74 64 112

soltysova@elcom.eu

Obchodný úsek - priemyselné počítače a tablety, podpisové riešenia

Ing. Anton Artim

vedúci oddelenia

Telefón: +421 51 74 64 105

Mob.: +421 917 215 561

anton.artim@elcom.eu

Ing. Peter Lukáč

obchodný manažér

Telefón: +421 51 74 64 108

Mob.: +421 901 713 012

peter.lukac@elcom.eu

Ing. Erika Lipovská

asistentka obchodného oddelenia

Telefón: +421 51 74 64 102

erika.lipovska@elcom.eu

Výrobný úsek - ponuka výrobných kapacít EMS

Martin Železník 

vedúci výrobného úseku, EMS

Telefón: +421 51 74 64 305

Mob.: +421 901 713 021

zeleznik@elcom.eu 

Servisné oddelenie

Ing. Štefan Zeman

vedúci servisného oddelenia

Telefón: +421 51 74 64 252

Mob.: +421 901 713 010

zeman@elcom.eu 

Sofia Bartkovičová

asistentka servisného oddelenia

Telefón: +421 51 74 64 251

bartkovicova@elcom.eu 

Marketingové oddelenie

Mgr. Miroslav Lettrich, PhD.

marketingový pracovník

Telefón: +421 51 74 64 239

Mob.: +421 901 713 007

lettrich@elcom.eu 

Mgr. Peter Kostura

DTP pracovník

Telefón: +421 51 74 64 228

kostura@elcom.eu 

Zákaznícka podpora

​HOTLINE

​Mob.: +421 901 713 010
​(dostupná od 7:00 do 19:00)

Ing. Lukáš Šellong

technická podpora

Telefón: +421 51 74 64 210

Skype: infoelcom

info@elcom.eu