Obchodné dokumenty

 •  Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov pre obchodníkov
  • SK verzia
    
  • EN verzia


 •  Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov pre predaj služieb „Aktualizácia - Zaokrúhľovanie“ pre obchodníkov
  • SK verzia


 • Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov pre spotrebiteľov pri nákupe na diaľku
  • SK verzia

  • EN verzia
 • Reklamačný poriadok spoločnosti ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov 
  • SK verzia

  • EN verzia


 • Ochrana osobných údajov v spoločnosti ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
  • SK verzia
  • EN verzia
 • Formulár odstúpenia od zmluvy pri nákupe na diaľku pre spotrebiteľov
  • SK verzia

  • EN verzia


 • Poučenie  o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy pri nákupe na diaľku
  • SK verzia

  • EN verzia