Obchodné otázky

Ak sa rozhodujete, či je nutné kúpiť registračnú pokladnicu, pre aký typ pokladnice sa rozhodnúť alebo si potrebujete ujasniť znenie zákona o registračných pokladniciach, na tejto stránke nájdete odpovede, ktoré Vám pomôžu rozhodnúť sa.


Tento dokument je pravidelne aktualizovaný podľa najčastejších otázok zo strany našich zákazníkov. Ak máte Vy nejakú otázku, na ktorú nenájdete odpoveď na tejto stránke, kontaktujte nás a my Vám radi poradíme.


Servis


Aká je poskytovaná záruka na Vaše výrobky?

Všetky produkty našej spoločnosti majú štandardnú, zákonom predpísanú, dvojročnú záruku. Na vykonanú opravu konkrétnej časti pokladnice je záruka 3 mesiace. Pri záručnej oprave je záruka výrobku predĺžená o počet dní, počas ktorých bol výrobok v oprave.

Sídlo mojej prevádzky je od Vášho servisu dosť vzdialené. Na koho sa môžem obrátiť v prípade poruchy pokladnice?

Firma Elcom na Slovensku spolupracuje so zmluvnými servisnými partnermi, ktorí zabezpečia záručné aj pozáručné opravy všetkých pokladníc a fiskálnych tlačiarní. Títo zmluvní partneri Vám pokladnicu opravia aj v prípade, že ste ju kúpili u iného dodávateľa. Zoznam servisných stredísk nájdete v časti Podpora/Registrované servisné organizácie podľa jednotlivých krajov.


Technická a softvérová podpora


Je k dispozícii aj softvér pre programovanie pokladníc Euro pomocou počítača? Koľko stojí?

Pre naprogramovanie pokladníc Euro môžete použiť software Euro2A, ktorý je dodávaný zdarma s každou pokladnicou. Najnovšie plné verzie tohto programu nájdete na tejto stránke v časti Podpora/Download súborov.

Vlastním staršiu Euro pokladnicu. Z dôvodu zmeny zákona by som chcel dokúpiť novšiu pokladnicu. Môžem pre programovanie novej pokladnice využiť položky naprogramované pre staršiu pokladnicu, alebo musím všetko programovať odznova?

Ak vlastníte staršiu Euro pokladnicu vo väčšine prípadov nie je potrebné, aby ste kupovali novú. Stačí vykonať upgrade pokladnice spojený s inštaláciou fiskálneho modulu. O možnosti upgrade-u sa poraďte so svojou servisnou organizáciou.

V prípade, že dôjde k upgrade-u pokladnice, nie je potrebné, aby ste programovali pokladnicu odznova. Program Euro2A Vám umožní využiť Vami naprogramovanú databázu položiek aj pre fiskálnu pokladnicu.

Ponúka spoločnosť Elcom skladové hospodárstvo pre pokladnice a fiskálne tlačiarne?

Spoločnosť Elcom spolupracuje s mnohými softvérovými spoločnosťami, ktoré majú široký sortiment skladových systémov spolupracujúcich s pokladnicami a fiskálnymi tlačiarňami vyrábanými spoločnosťou ELCOM. Ich zoznam a kontaktné adresy nájdete na našej internetovej stránke v časti Podpora/Download súborov - Zoznam ekonomického softvéru. Demoverzie získate spolu s pokladnicou na priloženom CD. Pri nasadzovaní týchto aplikácií Vám odporúčame kontaktovať priamo tieto firmy.


Aký typ pokladnice je pre mňa najvhodnejší?

Ako začínajúci podnikateľ si nemôžem dovoliť kúpu príliš drahej pokladnice. Podľa akých kritérií si mám vybrať pokladnicu, ktorá nie je drahá, a pritom bude spĺňať moje predstavy?

Je potrebné, aby ste starostlivo zvážili svoje potreby a potreby Vašich budúcich zákazníkov. Kadencia predaja, miesto použitia pokladnice, počet predávaných položiek, potreba pripojenia k PC sú najdôležitejšie aspekty pre výber registračnej pokladnice. Každý typ pokladnice Euro Vám ponúka iné výhody, pričom veľmi ľahko nájdete kompromis medzi požadovaným výkonom a výhodnou cenou.

Naša veľkoobchodná spoločnosť distribuuje potravinárske výrobky do maloobchodov prostredníctvom vlastných dopravcov. Existuje spôsob, ako pomocou registračnej pokladnice evidovať množstvo tovaru, ktoré nakúpil konkrétny zákazník, ak platí v hotovosti a tovar nemal vopred objednaný?

S Vašim problémom si poradia fiškálne verzie pokladníc, ktoré dokážu rozlíšiť každý predaj podľa čísla zákazníka zadaného pred vystavením účtenky. Pokladnica si všetky účtované údaje ukladá do pamäte (elektronický žurnál). Tieto údaje je možné spracovať na počítači - jednotlivé účtenky môžete priradiť k zákazníckym kartám. Fiskálne pokladnice (okrem Euro-100T, 1000T, 50T a 50TE) spracúvajú aj údaje o skladových množstvách tovarov. Dodávateľovi Vašej obchodnej aplikácie poskytneme všetky potrebné informácie pre správne prepojenie Vašej pokladnice s účtovníctvom.

Hľadáme vhodnú pokladnicu, ktorá dokáže vykonávať špeciálne funkcie vyžadované v reštauráciách. Dôležitá je možnosť otvoriť viac účtov súčasne, spojiť niekoľko účtov dohromady, alebo rozdeliť spoločný účet na niekoľko menších. Ponúkate pokladnicu s takýmito funkciami?

Odporúčame Vám fiškálnu tlačiareň EFox, ktorý je určený aj pre reštaurácie. Túto tlačiareň je možné spojiť s programami určené pre reštaurácie, ktoré vedia spĺňať aj náročnejšie požiadavky zákazníkov.

Vlastním stánok pre predaj ovocia a zeleniny. Moja stará pokladnica už dosluhuje a preto hľadám cenovo výhodnú pokladnicu, ktorú je možné použiť aj bez potreby napájania zo siete.

Pokladnica v stánku ovocia a zeleniny by mala byť hlavne nenáročná na priestor a mať možnosť pripojiť váhy. Ak hľadáte cenovo výhodnú pokladnicu spĺňajúcu aspoň tieto kritériá, odporúčame vám pokladnice Euro-50 a Euro-150. Sú to pokladnice s rýchlou tepelnou tlačiarňou, ktoré majú možnosť pripojiť váhy a svojim dizajnom sú nenáročné na priestor. V prípade, že uvažujete o kúpe fiškálnej pokladnice, je pre Vás lepším riešením pokladnica Euro-50, ktorá umožňuje sťahovanie žurnálu na SD kartu bez potreby pripojenia k počítaču.

Vlastním stánok pre predaj novín, tabaku a drobného tovaru, ktorý je umiestnený na frekventovanom mieste. Akú pokladnicu mi môžete odporučiť?

Z dôvodu obsluhovania veľkého množstva zákazníkov je potrebné skrátiť čas účtovania na minimum, aby sa predišlo dlhým radom a nervozite zákazníkov. Pokladnica teda musí mať rýchlu tlačiareň a veľmi spoľahlivú klávesnicu, aby zvládla nápor zákazníkov. Tieto vlastnosti spĺňajú pokladnice Euro-50T/TE mini používajúce rýchlu tepelnú tlačiareň, kvalitnú klávesnicu a svojimi rozmermi nie sú náročné na priestor.

Technické otázky

Pokladnica po spustení menu Servis v P-režime hlási „Chyba CHDU“, aj napriek tomu, že je karta pokladnice v Servisnom účte viditeľná a je možné zapnúť „Servisné menu“.


Riešenie: Skontrolujte súlad sériového čísla v pokladnici a v karte pokladnice na cloude.

Postup: Ak nie sú sériové čísla rovnaké, urobte reset AWS, aby sa aktualizovali údaje na cloude.


            Reset AWS:


Aktivovanie web konfigurácie

Menu Servis - kontrola stavu mojakasa.sk a ekasa.sk - musí byť online.

Zadanie príkazu: http://icm.local/Services?AWSErase

Vypnúť pokladnicu na 30 sekúnd a zapnúť pokladnicu.


Pokladnica po výmene CHDU a uvedení do prevádzky anuluje doklady s číslom chyby 0x81140003.


Príčina: Verzia SW ECR a CHDU netvoria certifikovaný pár.

Riešenie: Aktualizácia pokladnice OTA balíkom.


Po nahratí nových IU a AU do toho istého CHDU neposiela pokladnica doklady.


Riešenie: Je potrebný nový onboarding pokladnicu do Cloudových služieb

Postup:


Reset AWS:


Aktivovanie web konfigurácie

Menu Servis - kontrola stavu mojakasa.sk a ekasa.sk - musí byť online.

Zadanie príkazu: http://icm.local/Services?AWSErase

Vypnúť pokladnicu na 30 sekúnd a zapnúť pokladnicu.


Po nahratí nových IU a AU do toho istého CHDU, nevidím pokladnicu v zozname pokladníc.

Riešenie: Je potrebný nový onboarding pokladnicu do Cloudových služieb

Postup:


Reset AWS:

Aktivovanie web konfigurácie

Menu Servis - kontrola stavu mojakasa.sk a ekasa.sk - musí byť online.

Zadanie príkazu: http://icm.local/Services?AWSErase

Vypnúť pokladnicu na 30 sekúnd a zapnúť pokladnicu.


Po výmene ZD v pokladnici mi pokladnica píše Vymenené CHDU.

Riešenie: ZD spárujete s CHDU

Postup:


Nahrajte OTA balík do CHDU

Aktualizujte pokladnicu, tak aby boli verzie balíka v ECR a CHDU

Nahrajte OTA balíka do CHDU

Vypnite pokladnicu a založte prepojky XT1 a XT2

Zapnite pokladnicu a urobte Master Reset

Vypnite pokladnicu a vytiahnite prepojky XT1 a XT2


Po aktualizácii pokladnica nechce urobiť Master reset (MRS)

Riešenie: Pokladnicu je potrebné aktualizovať na verziu CHDU (zvyčajne na najnovšiu verziu)

Postup:

Vložte do pokladnice prázdne CHDU a urobte MRS.

Nahrajte do CHDU aktuálny OTA balíček

Vypnite a zapnite pokladnicu a spustite aktualizáciu.

Po aktualizácii vymeňte CHDU za pôvodné.

Skontrolujte verzie ECR a CHDU, ak nie sú aktuálne, opakujte nahratie ORA balíka a aktualizujte pokladnicu znova.


Pokladnica sa nedá registrovať v mojakasa.sk , chybové hlásenie obsahuje: Pokladnica bola do ELCOM Cloudových služieb pridaná s chýbajúcimi identifikačnými údajmi.

Príčina: Pokladnica nemá pridelené IČO, alebo má pridelené iné ako slovenské IČO.

Riešenie: Pošlite požiadavku na email cloud@elcom.eu s informáciou čo potrebijete urobiť na pokladnici s KP: ..... a SN: .....


Pokladnica sa nedá registrovať v v mojakasa.sk , chybové hlásenie obsahuje: Pokladnica bola do ELCOM Cloudových služieb zaregistrovaná používateľom pridaná iným používateľom.

Príčina: Pokladnica už bola registrovaná.

Riešenie: Pošlite požiadavku na email cloud@elcom.eu na získanie informácie o registrácii pokladnice s KP: ..... a SN: .....


Pokladnica sa nedá registrovať v mojakasa.sk , chybové hlásenie obsahuje: Pokladnica ešte nebola prepojená s ELCOM Cloudovými službami.

Príčina: Pokladnica nemá aktuálny SW, alebo sú uvedené nesprávne KP, SN

Riešenie:

Kontrola SW pokladnice, prípadná aktualizácia a pripojenie do internetu.

Kontrola správnosti KP a SN pokladnice.


Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x8101006F (ONLINE)


(Počas práce s tlačiarňou vzniklad interná chyba. Chyba 295)

Vo Vašom prípade je potrebné skontrolovať stav batérie v zariadení, prípadne ju nabiť. Je možné že jej kapacita je nedostatočná alebo je batéria poškodená a je potrebné ju vymeniť.


Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x81012100

Vo Vašom prípade je potrebné vypnúť strihač papiera, kedže ho predpokladám nemáte. DIP SWITCH-E si nastate takto:   D-dole H-hore   DDDDDDDD DDDHDDDD


Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x810D000C

Vo Vašom prípade je potrebné kontaktovať technickú podporu a požiadať o špeciálny patch pre obnovu dát.


Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x81010CF

Vo Vašom prípade je potrebné ukončiť účtenku, uzatvoriť obchodný deň, vykonať uzávierku, vykonat reset printer


Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x8107000A alebo 505

Vo Vašom prípade je potrebné skontrolovať krytku SD karty, prípadne SD kartu.


Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x82010CS

Vo Vašom prípade je potrebné ukončiť účtenku, uzatvoriť obchodný deň, vykonať uzávierku, vykonat reset printer


Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x8201012D

Vo Vašom prípade sa pokúšate vykonať uzávierku aj keď už je po uzávierke.


Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x8101006A

Vo Vašom prípade sa pokúšate vykonať úhradu faktúry na nefaktúrovom FW.


Efox mi zobrazuje chybové hlásenie -307

Chyba -307 znamená to, že počítač (server) nedostal korektnú odpoveď na  paket na linkovej vrstve ani po niekoľkých opakovaniach. Teda  pravdepodobne čas trvania prenosu dát medzi serverom a EFox-om je veľmi  dlhý. Ak nechcete používať nastavenia komunikačnej knižnice na zmenu  parametrov komunikácie je jediná možnosť. Vylepšiť "PING" spojenia tak,  aby bola odozva pod 20 ms.V opačnom prípade je potrebné korektne  nastaviť "link_transfer_time" (ak je prenos bezpečný a bez chýb). Ak je  prenos rušený a pakety linkovej vrstvy musia byť často opakované je  potrebné nastaviť aj "extend_response_time". Nastavenie "next_cmd_time"  by sa malo používať len v opodstatnených prípadoch (napr. skrátiť  čas pre krátky duplikát, alebo predĺžiť čas pre dlhú tlač zo žurnálu,  alebo iné prípady, kde je veľký rozptyl času trvania vykonávania príkazu). 


Pri používaní programu Euro2A sa mi zobrazuje chybové hlásenie VER_1.01.01_F

Vo Vašom prípade je potrebné stiahnuť najnovšiu verziu Euro2A z našej stránky www.elcom.eu


Na displeji pokladnice sa mi zobrazuje chybové hlásenie 810BFFFF

Vo Vašom prípade, ste pri zadávaní rozsahu tlače intervalovej uzávierky nezadali roky. Zadali ste iba deň a mesiac. napr. 0510 a nie 051011 .  Pre vyriešenie Vašej situácie vykonajte nasledovné kroky:  
1 - Vypnite pokladnicu. 
2 - Pri zapínaní sa pokladnica bude pokúšať uzávierku dotlačiť. 
3 - V tomto momente zdvihnite tlačovú hlavu. 
4 - Pokladnica zahlási zdvihnutá hlava. 
5 - Založte tlačovú hlavu naspäť. 
6 - Potvrďte klávesou Total.  Pokladnica následne dotlačí uzávierku. 

Na displeji pokladnice sa mi zobrazuje text : Pokračuj v predaji

v stave kedy, pokladnica hlási "Pokračuj v predaji" stlačte MEDZISÚČET,  následne tlačidlo pre STORNO(RF) a znovu MEDZISÚČET. Týmto dojde k anulácií  rozpracovanej účtenky. Následne vykonajte požadovanú dennú uzávierku  a po jej vykonaní už je možné znova používať pokladnicu.


Platba cudzou menou na pokladnici Euro-50T/TE Mini, Cash a Euro-150 Flexy

Na Slovensku je potrebné všetky platby realizovať v mene EURO. Postup pre Vás.  Nastavte si vedľajšiu menu na aktuálny kurz. Tento krok sa dá vykonať iba po dennej Z uzávierke  napr. Maďarske forinty si prepočítajte podľa kurzu na Euro menu. V pokladnici si zvoľte funkciu faktúry a stlačte TL Zadajte číslo faktúry a  stlačte TL Zadajte sumu na úhradu v Eurách a stlačte TL Stlačte tlacidlo PRICE (prepočíta sa Vám suma na základe kurzu) Stlačte TL


Rozdelenie platieb pre pokladnice Euro-50T/TE Mini, Cash, Euro-150 Flexy

Pokladnica Euro-50T/TE Mini. Pre zistenie rozdelenia platieb za mesiac je potrebné vykonať uzávierku zásuvky v Z rezime raz za mesiac. Pri vykonaní Z uzávierky zásuvky sa počítadla zásuvky znulujú. Pri vykonaní uzávierky zásuvky v X rezime sa počítadla nenulujú ale inkrementuúu (vzrastajú) 


Rozdelenie platieb pre Efox

Co sa týka fiškálnej tlačiarne EFox tak je potrebné aby ste mali najnovšňi FW 3.081a a vyšší, a mali aktívne property PaymentsRegistration vo Vašom ekonomickom programe, aby sa Vám platby rozdeľovali. Vývojári by to mali vediet. To znamená, že počítadla rozdelenia platieb v EFox-e sa dajú vytlačiť jedine ak to Vaša aplikácia podporuje, čiže ekonomický SW.


Hromadná úprava v Euro2A

V prípade, že chcete naprogramovať väčší rozsah PLU jedným, rovnakým, parametrom  (napríklad daňová hladina, alebo tovarová skupina), nastavte parameter, ktorý chcete  meniť na požadovanú hodnotu a stlačte pravé tlačidlo myšky nad nastaveným parametrom.  Následne sa zobrazí dialóg, kde môžete zadať rozsah PLU, pre ktoré sa mňa aplikovať toto nastavenie. Tento postup funguje nezávisle na type pokladnice.  Upozorňujeme, že hromadné programovanie parametra nefunguje na čiarové kódy. 


Ako zistím verziu SW pre Euro pokladnice.

V režime P zadajte číselnú kombináciu "800" a stlačte "násobiť".  Štvormiestne číslo vytlačené na pokladničnom doklade nám prosím zašlite na info@elcom.eu.


Inštalácia ECR.dll pre pokladnice Euro-50T/TE Mini, Cash a Euro-150 Flexy

Pre komunikáciu s pokladnicami Euro-50 a Euro-150 pomocou komunikačnej  knižnice ECR.dll je potrebné v systéme nainštalovať komunikačnú knižnicu  Elcomm.dll. Postup inštalácie je pri samotnej knižnici, ako aj v balíku  (neinštalačnom balíku) komunikačnej knižnice ECR.dll.


Odporúčané nastavenia pre zariadenie JoDo

Odporúčame si zariadenie JoDo nastaviť takto:   - Automatické sťahovanie žurnálu zariadením JODO po ukončení účtenky - Nie - Automatické sťahovanie žurnálu zariadením JODO po uzávierke - Áno - Automatické sťahovanie žurnálu po zaplnení 90% zariadením JODO - Áno   čiže v 1 rozšírenom príznaku údaje 011


Odporúčané nastavenia rozlíšenia GRAFICKÉ LOGO

- EFox: 512 x 512 (horné aj dolné logo), formát .bmp, 1-24 bit

- Euro: 360 x 240 (horné aj dolné logo), formát .bmp, 1-24 bit


Účtovanie v cudzej mene

Na Slovensku je potrebné všetky platby realizovať v mene EURO. Nastavte si vedľajšiu menu na aktuálny kurz. Tento krok sa dá vykonať iba po dennej Z uzávierke  Maďarske forinty si prepočítajte podla kurzu na Euro menu. V pokladnici si zvoľte funkciu faktúry a stlačte TL Zadajte číslo faktúry a  stlačte TL Zadajte sumu na úhradu v Eurách a stlačte TL Stlačte tlačidlo PRICE (prepočíta sa Vám suma na základe kurzu) Stlačte TL


Ako si nastavím funkčné texty na pokladnici Euro-50T/TE Mini, Cash a Euro-150 Flexy?

Odporúčame Vám isť do P režimu / Funkčne texty / (Vypísať " Sériové číslo ") Následne ak priamo v R režime zadáte napr. 123456789 a stlačte spolu (Shift + šípka doľava) vypíše sa Vám text: Sériové číslo 123456789 Teraz stlačte napr. 5 + PLU a predajte tovar. Na bločku sa Vám vytlačia informácie o predaji a na spodnej strane sa Vám Vytlačí text: Sériové číslo 123456789  Pozor: môžete použiť iba číslice (nie písmena a iné znaky ak máte verziu protokolu nižšiu ako 1.01.02)


Hromadná úprava v programe Euro2A

V prípade, že chcete naprogramovať väčší rozsah PLU jedným, rovnakým, parametrom  (napríklad daňová hladina, alebo tovarová skupina), nastavte parameter, ktorý chcete  meniť na požadovanú hodnotu a stlačte pravé tlačidlo myšky nad nastaveným parametrom.  Následne sa zobrazí dialóg, kde môžete zadať rozsah PLU, pre ktoré sa má aplikovať toto nastavenie. Tento postup funguje nezávisle na type pokladnice.  Upozorňujeme, ze hromadne programovanie parametra nefunguje na čiarové kódy. 


EXPORT PLU zo staršej Euro pokladnice do nových Euro 50 a Euro 150.

Pre export tovarových položiek zo staršej pokladnice Euro (1000,2000,100,200,500,2100) je potrebné mať otvorený program Euro2a, mať načítané tovarové položky z pokladnice. Vykonajte EXPORT PLU s uložením na disk v PC, pričom format pre uloženie bude .edf  a nie .csv. Následne si otvorte projekt pre nový typ pokladnice a v tovarových položkách zvoľte IMPORT PLU, kde načítate uložené PLU zo staršej pokladnice .edf súbor.


Ako si nastavím popisné PLU na pokladnici Euro-50T/TE Mini, Cash a Euro-150 Flexy?

1- Pokladnicu prepnite do Hlavného menu stláčaním klávesu (MENU) a šípkami prejdite na menu P-režim.     Následne potvrďte voľbu tlačidlom TOTAL (CELKOM). Na displeji sa objaví: TOVAROVÉ POLOŽKY. 2- Stlačte tlačidlo TOTAL (CELKOM).  3- Šípkami sa pohybujete po jednotlivých parametroch ako napr. Cena, názov, č. kód ... 4- Pri možnosti PLU - prízn. stlačte tlačidlo TOTAL (CELKOM).  5- Šípkami prejdite na možnosť PLU - popisné a šípkou DOLE zvoľte "áno" 6- Potvrďte Vašu voľbu stlačením tlačidla TOTAL (CELKOM).   UPOZORNENIE: Popisnú položku nemožno predať samostatne, ale iba ako prilinkovanú k hlavnej tovarovej položke. To znamená, že je ho potrebné nalinkovať k inému PLU.  Návod je pobobný, len pri inom PLU si zvolíte PLU-link a priradite si k nemu to Vaše popisné PLU.


Výpočet dane na uzávierkach

Daň sa nevypočítava z celkových obratov (označených na uzávierke popisom "ZDAN.")  na konci dna, ale spočítava sa z vykázaných daní z každej predajnej účtenky tohoto dňa.  Práve preto mávate pri prepočte rozdiely.   Rozhodujúce pre Vás je to, že je potrebné vykazovať daň uvedenú na uzávierke,  hoci pri prepočte nemusí sedieť s uvedeným základom dane.  Podobne to platí pre mesačnú uzávierku, kde sa majú jednotlive dane spočítať z daní vykazovaných na jednotlivých denných uzávierkach. (Vyjadrenie Ministerstva financií TU)


Timeout na Efox

Vo vstupnom súbore programu eFoxProg pred príkaz, ktorý  spôsobuje uplynutie timeoutu vsuňte riadok ktorým sa pre tento jeden príkaz zmení timeout.   Príklad (súbor „in.txt“): :next_cmd_time 30000 printRecTotal 1 1 Hotovost   Tieto informácie sú dostupné v EFoxProg_popis.pdf na poslednes siedmej strane.


Pri pokladnici Euro-200T/TE je stále prerušená tlač uzávierky, ktorá sa stále opakuje.

Pokladnica čerpá energiu zo siete ale aj zo záložnej batérie. V tomto prípade je potrebné vymeniť záložnú batériu za novú.


Je naprogramovaná položka PLU, ale pokladnica pri účtovaní hlási „PLU je neaktívne“. 

Skontrolujte prvý príznak PLU, položku "Možnosť predaja", či nie je nastavená na hodnotu "0".  Ak je nastavená na hodnotu "0" nie je možný predaj tejto položky (nastavené hodnoty by mali byť 1, 2 prip. 3).


Efox mi zobrazuje chybové hlásenie -301

Popis: -301: Vypršal čas pri prijímaní odpovede. Odpoveď od FP nedošla v určenom čase.  To znamena v skratke timeout.  Riesenie:  Vo vstupnom súbore programu eFoxProg pred prikaz, ktory sposobuje uplynutie  timeoutu vsunte riadok ktorým sa pre tento jeden príkaz zmení timeout.  Príklad (súbor „in.txt“): :next_cmd_time 30000 printRecTotal 1 1 Hotovost  Tieto informácie sú dostupné v EFoxProg_popis.pdf na poslednej siedmej strane.


Inštalácia knižníc s programom Euro2a

Počas inštalácie programu Euro2a sa taktiež inštaluje knihovňa Elcomm.dll, pričom podstatná je jeho registrácia vo Windows napríklad:

"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe" "C:\Program Files (x86)\Elcom\Euro2A\Elcomm.dll" /codebase

Pokiaľ sa potom program Euro2a odinštaluje, ale ponechajú sa tieto knižnice, tak všetko bude naďalej funkčné. Teda ECR.dll nutne potrebuje k chodu tiež registrovanú knižnicu Elcomm.dll cez RegAsm (Elcomm.dll môže byť umiestnený aj na inom mieste, no samozrejme sa musí pri registrácii upraviť  cesta k tejto knižnici).Problémy pri nahrávaní autentifikačných údajov.

V nasledujúcej časti sú popísané identifikované problémy pri nahrávaní Autentifikačných údajov do pokladníc a tlačiarní Elcom.


Chyba: CHDÚ zablokované

Príčina:  Heslo k certifikátu obsahuje diakritiku.

Riešenie:  Je vygenerovať nový certifikát s heslom bez diakritiky.


Chyba: Certifikát ešte nezačal platiť

Príčina:  Zlý dátum a čas v ORP.

Riešenie: Nastaviť správny dátum a časChyba: Doklad zamietnutý serverom - kód chyby "-10"

Príčina:  Pri manipulácii s autentifikačnými údajmi došlo ku zmene kódovej stránky.

Riešenie: Znova stiahnuť certifikát z ekasa zóny FS (pozor na heslo) – iba kopírovať, neotvárať súborChyba: Interná chyba CHDÚ 0x81140103

Príčina:

a) zlý kód pokladnice (IU a AU netvoria pár)

b) v ORP je veľa neodoslaných dokladov (kontrola cez X režim > správa neodoslaných dokladov)

c) premenovaný .xml súbor certifikátu (napr. "Certifikát pokladnica 001" ;obsahuje medzery a diakritiku)

Riešenie:

a) skontrolovať kód pokladnice v IU a AU, následne nahrať správny certifikát

b) odoslať neodoslané účtenky

c) nahrať neupravený certifikát


Chyba: Doklad zamietnutý serverom - kód chyby "-13"

Príčina:  Neplatný certifikát.

Riešenie: Stiahnuť a nahrať platný certifikát (autentifikačné údaje) z eKasa zóny FS


Chyba: Nie je možné pripojiť sa na AP CHDU

Príčina:  V PC vidím sieť vytvorenú CHDU, ale nedá sa na túto sieť pripojiť.

Riešenie: 

a) Vymazať sieť zo zoznamu Wifi sietí a následne sa pripojiť s pôvodným heslom

b) Vymazať sieť zo zoznamu Wifi sietí, Reset hesla AP a pripojiť sa pomocou nového hesla

c) Pripojiť sa pomocou iného zariadenia, alebo iného internetového prehliadača

eKasa otázky

​Odpovede na často kladené otázky