ELCOM Cash Registers

 
 

Inteligentná platforma pre riadenie oberateľsko-dodávateľského reťazca pre maloobchod

 

 

Vážení zákazníci,

 

Firma ELCOM, spol. s ručením obmedzeným, Prešov ako žiadateľ a TU v Košiciach ako partner, predstavujú projekt spolufinancovaný Európskou úniou.

 

Cieľom projektu je vytvoriť inteligentnú platformu integrujúcu množinu inovatívnych služieb umožňujúcich najmodernejšie, vysoko efektívne riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca pre maloobchod uplatnením automatizácie a digitalizácie a perspektívnych technológií IoT, Big data, umelej inteligencie, strojového učenia sa.

 

 

Tieto technológie umožňujú významne zvýšiť produktivitu všetkých článkov reťazca od maloobchodných predajní, cez veľkoobchod, logistiku a výrobu. Aby bolo možné dosiahnuť úplný efekt z implementácie najmodernejších automatizačných a inteligentných technológií, tieto musia byť dostupné malým a stredným podnikom, čo je veľká výzva.

 

 

Fotogaléria
Novinky e-mailom
Kontakt

ELCOM, spol. s ručením obmedzeným, Prešov

Jesenná 2695/26
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel:  051 / 74 64 112
Fax: 051 / 74 64 199
Mail: obchod@elcom.eu

CHCETE ZAOKRÚHĽOVAŤ?

Kontaktujte svoju servisnú organizáciu alebo navštívte www.mojakasa.sk pre registráciu pokladnice a zakúpenie funkcie zaokrúhľovania.

Bližšie informácie k zaokrúhľovaniuPrebieha pridanie produktu do nákupného košíka