ELCOM Cash Registers

 
 

KONTAKT

OBCHODNÝ ÚSEK

Ing. Vladimír Naščák
Obchodný riaditeľ
Tel:+421 51 74 64 121
E-mail: nascak@elcom.eu

OBCHODNÝ ÚSEK - POKLADNICE

Ing. Drahomír Grich
Vedúci Oddelenia predaj SK
Tel:+421 51 74 64 103
E-mail: grich@elcom.eu

 

Mgr. Natália Čikošová
Obchodný asistent Oddelenia predaj SK
Tel:+421 51 74 64 106
E-mail: cikosova@elcom.eu

 

OBCHODNÝ ÚSEK - IT SOLUTIONS

Ing. Anton Artim
Vedúci Oddelenia IT Solutions
Tel:+421 51 74 64 105
E-mail: anton.artim@elcom.eu

Bc. Matúš Saxa
Obchodný manažér IT Solutions
Tel:+421 51 74 64 108
E-mail: saxa@elcom.eu

Mgr. Patrícia Fialová
Obchodný asistent IT Solutions
Tel:+421 51 74 64 102
E-mail: fialova@elcom.eu

SERVISNÉ ODDELENIE

Ing. Štefan Zeman
Vedúci servisného oddelenia
Tel:+421517464252
E-mail: zeman@elcom.eu

Lucia Hudáček 
Asistentka servisného oddelenia 
Tel:+421517464251
E-mail: hudacek@elcom.eu

 

ÚSEK MARKETINGU

Marketing

Tel:+421 51 74 64 239
E-mail: marketing@elcom.eu
 

 
ÚSEK LOGISTIKY

Daniel Jochman 
Vedúci úseku logistiky a nákupu
Tel:+421 51 74 64 201
E-mail: jochman@elcom.eu

TECHNICKÝ ÚSEK (CMS)

Ing. Štefan Hedvig
Vedúci technického úseku
Tel:+421 51 74 64 200
E-mail: hedvig@elcom.eu

VÝROBNÝ ÚSEK (EMS)
 

Martin Železník 

Vedúci výrobného úseku
Tel:+4217464305
E-mail: zeleznik@elcom.eu

Ing. Milan Komara
Obchodný manažér EMS
Tel:+421 51 74 64 420
E-mail: komara@elcom.eu

TECHNICKÁ  PODPORA

 

     HOTLINE: 0901 713 010 / 0901 713 020       (dostupnosť 7:00 - 19:00)

Ing. Lukáš Šellong
Tel:+421 51 74 64 210
E-mail: info@elcom.eu
Skype: infoelcom

 

 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 

Obchodné meno: ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

Právna forma podnikania: spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa: Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov

Bankové spojenie: SK87 0200 0000 0030 2000 7051 VÚB, a.s

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00695599

IČ DPH: SK2020517895

Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

Oddiel: Sro; Vložka č.29/P

Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka