ELCOM Cash Registers

 
 

KONTAKT

OBCHODNÝ ÚSEK

Ing. Marek Maťaš
Obchodný riaditeľ 
Tel:+421 51 74 64 121
E-mail: matas@elcom.eu

OBCHODNÝ ÚSEK - POKLADNICE SLOVENSKO

Peter Gábor
Obchodný manažér oddelenia Pokladnice SK
Tel:+421 51 74 64 103
E-mail: gabor@elcom.eu

Ing. Alexander Nosáľ
Obchodný manažér oddelenia Pokladnice SK
Tel:+421 51 74 64 106
E-mail: nosal@elcom.eu

Adriana Zaťková
Obchodná asistentka oddelenia Pokladnice SK
Tel:+421 51 74 64 112
E-mail: zatkova@elcom.eu

OBCHODNÝ ÚSEK - POKLADNICE ZAHRANIČIE

Jozef Sabol, B.A.
Vedúci oddelenia Pokladnice zahraničie 
Tel:+421 51 74 64 430
E-mail: sabol@elcom.eu

Viktória Regendová
Asistentka oddelenia Pokladnice zahraničie 
Tel:+421 51 74 64 114
E-mail: regendova@elcom.eu

OBCHODNÝ ÚSEK - IT SOLUTIONS

Ing. Anton Artim
Vedúci Oddelenia IT Solutions
Tel:+421 51 74 64 105
E-mail: anton.artim@elcom.eu

Bc. Matúš Saxa
Obchodný manažér IT Solutions
Tel:+421 51 74 64 108
E-mail: saxa@elcom.eu
Pavol Kozák
Obchodný manažér IT Solutions
Tel:+421 51 74 64 455
E-mail: kozak@elcom.eu
Ing. Natália Haščáková 
Obchodná asistentka IT Solutions
Tel:+421 51 74 64 102
E-mail: hascakova@elcom.eu
 
SERVISNÉ ODDELENIE

Ing. Štefan Zeman
Vedúci servisného oddelenia
Tel:+421 51 74 64 252
E-mail: zeman@elcom.eu

Dominika Jančušová 
Asistentka servisného oddelenia
Tel:+421 51 74 64 251
E-mail: jancusova@elcom.eu

ÚSEK MARKETINGU

Igor Petruška
Vedúci marketingového oddelenia
Tel:+421 51 74 64 107
E-mail: petruska@elcom.eu

            marketing@elcom.eu

 

ÚSEK LOGISTIKY
Ing. Tomáš Sauer
Vedúci úseku logistiky a nákupu
Tel:+421 74 64 201 
E-mail: sauer@elcom.eu

TECHNICKÝ ÚSEK (CMS)

Ing. Štefan Hedvig
Vedúci technického úseku
Tel:+421 51 74 64 200
E-mail: hedvig@elcom.eu

VÝROBNÝ ÚSEK (EMS)
 

Martin Železník
Vedúci výrobného úseku
Tel:+421 74 64 305 
E-mail: zeleznik@elcom.eu

TECHNICKÁ  PODPORA

HOTLINE: 0901 713 010 / 0901 713 020       (dostupnosť 7:00 - 19:00)

Ing. Lukáš Šellong
Tel:+421 51 74 64 210
E-mail: info@elcom.eu
Skype: infoelcom

 

 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 

Obchodné meno: ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

Právna forma podnikania: spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa: Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov

Bankové spojenie: SK87 0200 0000 0030 2000 7051 VÚB, a.s

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00695599

IČ DPH: SK2020517895

Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

Oddiel: Sro; Vložka č.29/P

 

 

Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka