ELCOM Cash Registers

 
 

KONTAKT

Obchodný úsek

Ing. René Vincej

Obchodný riaditeľ
+421 51 74 64 112
Mob.: +421 901 713 012
vincej@elcom.eu

Pokladnice

Retail Slovensko

Ing. Karol Kuchta

Obchodný manažér Predaj SK
+421 51 74 64 103
Mob.:+421 901 713 005
kuchta@elcom.eu,
obchod@elcom.eu

Paulína Šoltýsová

Obchodná asistentka Predaj SK
+421 51 74 64 112
soltysova@elcom.eu

Retail Zahraničie

Mgr. Martin Kručay

Obchodný manažér Zahraničie
+421 51 74 64 430
krucay@elcom.eu,
sales@elcom.eu

Bc. Andrea Kubovčíková

Obchodná asistentka Zahraničie
+421 51 74 64 114
sales@elcom.eu

Marketing

Mgr. Miroslav Lettrich, PhD.

Marketingový pracovník / Marketing specialist
+421 51 74 64 239
Mobil: +421 901 713 007
lettrich@elcom.eu
marketing@elcom.eu

Mgr. Peter Kostura

DTP pracovník
+421 51 74 64 228
kostura@elcom.eu

Nákup a logistika

Ing. Jana Zvalená

Vedúci úseku logistiky a nákupu
+421 51 74 64 230
+421 901 713 004
zvalena@elcom.eu

Servisné oddelenie

Ing. Štefan Zeman

Vedúci servisného oddelenia
+421 51 74 64 252
zeman@elcom.eu

Mgr. Katarína Fabuľová

Asistentka servisného oddelenia
+421 51 74 64 251
fabulova@elcom.eu

  

Servisný technik 1

+421 51 74 64 254

Servisný technik 2

+421 51 74 64 258

Výrobný úsek

Martin Železník

Vedúci výrobného úseku
+421 51 74 64 305
zeleznik@elcom.eu

IT Solutions

Ing. Anton Artim

Vedúci Oddelenia IT Solutions
+421 51 74 64 105
anton.artim@elcom.eu

Pavol Kozák

Obchodný manažér IT Solutions
+421 51 74 64 455
kozak@elcom.eu

Ing. Natália Haščáková

Obchodná asistentka IT Solutions
+421 51 74 64 102
hascakova@elcom.eu

Podpora

HOTLINE:
0901 713 010

(dostupnosť 7:00 - 19:00)

PODPORA:

Ing. Lukáš Šellong

+421 51 74 64 210
info@elcom.eu
Skype: infoelcom

Podnety a otázky

Vaše otázky a podnety ohľadom produktov a služieb nám zasielajte na podnety@elcom.eu

Dodacie a fakturačné údaje

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Adresa: Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov
IBAN: SK87 0200 0000 0030 2000 7051
SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00695599
IČ DPH: SK2020517895
Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro; Vložka č. 29/P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka