ELCOM Cash Registers

 
 

KONTAKT

Obchodný úsek
Pokladnice - Retail

Michal Chudý
Obchodný riaditeľ
+421 51 74 64 112
chudy@elcom.eu

Ing. Karol Kuchta
Obchodný manažér Predaj SK
+421 51 74 64 103
Mob.:+421 901 713 005
kuchta@elcom.eu


Obchodná asistentka Predaj
+421 51 74 64 112
onofrejova@elcom.eu

Bc. Andrea Sabolová
Obchodný asistent Zahraničie
+421 51 74 64 114
sabolova@elcom.eu

Obchodný úsek
IT Solutions

Ing. Anton Artim
Vedúci Oddelenia IT Solutions
+421 51 74 64 105
anton.artim@elcom.eu

Pavol Kozák
Obchodný manažér IT Solutions
+421 51 74 64 455
kozak@elcom.eu

Ing. Natália Haščáková
Obchodná asistentka IT Solutions
+421 51 74 64 102
hascakova@elcom.eu

Technický úsek

Ing. Štefan Zeman
Vedúci servisného oddelenia
+421 51 74 64 252
zeman@elcom.eu

Mgr. Katarína Fabuľová
Asistentka servisného oddelenia
+421 51 74 64 251
fabulova@elcom.eu

Servisný technik 1
+421 51 74 64 253

Servisný technik 2
+421 51 74 64 256

Nákup a logistika

Ing. Jana Zvalená
Vedúci úseku logistiky a nákupu
+421 51 74 64 230
+421 901 713 004
zvalena@elcom.eu

Výrobný úsek

Martin Železník
Vedúci výrobného úseku
+421 51 74 64 305
zeleznik@elcom.eu

Marketing

Marketingový pracovník
+421 51 74 64 107
marketing@elcom.eu

Podpora

HOTLINE:
0901 713 010 / 0901 713 020
(dostupnosť 7:00 - 19:00)

Ing. Lukáš Šellong

+421 51 74 64 210
info@elcom.eu
Skype: infoelcom
 

Podnety a otázky

Vaše otázky a podnety ohľadom produktov a služieb nám zasielajte na podnety@elcom.eu

 

Dodacie a fakturačné údaje

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Adresa: Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov
IBAN: SK87 0200 0000 0030 2000 7051
SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00695599
IČ DPH: SK2020517895
Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro; Vložka č.29/P

 

Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka