ELCOM Cash Registers

 
 
Komunikačná knižnica.
  Súbor obsahuje knižnicu commtx.dll a dokument s popisom knižnice. Knižnica obsahuje základné funkcie na zabezpečenie komunikácie medzi PC a pokladnicami typu Euro-2500 TX ( je možné použiť pre verziu pokladnice 0.055 aj 1.000). Je to 32-bitová knižnica pre Windows 2000/XP.
Ukážkové príklady použitia komunikačnej knižnice CommTX.
  Slúžia na prenos dát medzi PC a pokladnicou Euro-2500TX. Súbor obsahuje príklady pre programovacie jazyky / prostredia Delphi, C++ Builder, Visual C++, Visual Basic.
Komunikačná knižnica pre 2000/XP/Vista/7/8. 
  Inštalačný súbor univerzálnej komunikačnej knižnice pre fiškálne pokladnice Euro-50T/TE, Euro-50TE Cash, Euro-100T, Euro-150 Flexy, Euro-200TE/TX, Euro-1000T, Euro-2100TE, Euro-500T/TX/TE Handy, Euro-2000T/TE Alpha, Euro-2500TX, Elcom-500 FP a POS 4000. Tento balík je určený pre vývojárov koncových používateľských aplikácií, ktorí chcú (prvý krát) implementovať ECR.dll do svojho programu. Balík obsahuje aj príklad použitia a iné skúšobné programy. Pri inštalácii sa v operačnom systéme registruje aj komunikačná knižnica pre Euro-50 a Euro-150 Flexy.
Komunikačná knižnica pre 2000/XP/Vista/7/8
  Komunikačná knižnica ECR.dll poskytuje jednotné komunikačné rozhranie pre všetky pokladnice. S využitím ECR.dll nie je potrebné implementovať všetky 4 samostatné komunikačné knižnice s rôznymi rozhraniami, ale len túto jednu so spoločným komunikačným rozhraním. Tento balík je určený len ako aktualizačný balík pre vývojárov koncových používateľských aplikácii. Balík obsahuje len samostatné komunikačné knižnice (aktuálne verzie) a dokumenty s popisom zmien.
Príklady použitia komunikačnej knižnice Comm32.dll a Ecr.dll v C++ , Delphi, Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual Fox Pro
  Tento balík obsahuje ukážkové príklady s popisom použitia knižníc Comm32.dll a ECR.dll, ktoré slúžia pre vytvorenie komunikácie s pokladnicami firmy Elcom. Tieto príklady majú pomôcť vývojárom naprogramovať základné komunikačné operácie s pokladnicami, ako sú programovanie a čítanie tovarových položiek (PLU), online predaj na pokladniciach atď. Príklady sú v balíku roztriedené podľa typu knižníc a podľa programovacieho jazyka. K dispozícii sú príklady pre najrozšírenejšie programovacie jazyky a prostredia: Delphi, Builder C++, Visual C#, Visual Basic a Visual FoxPro. Príklady sú len ukážkové a je potrebné do nich doplniť kontrolu na chyby pri komunikácii ako aj nové modely pokladníc a nové príkazy.
Zoznam zmien v komunikačnej knižnici ECR.dll
  Aktuálna verzia: v2.11.01.216                                   Aktualizované: 19. januára 2012

 

Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka