MEMEVET - Propagácia na veľtrhu Didacta Italia


MEMEVET - Propagácia na veľtrhu Didacta Italia, Florencia od 18. do 20. októbra 2018, Taliansko


ITKAM, koordinátor projektu MEMEVET, získal veľmi pozitívnu skúsenosť so šírením projektu MEMEVET na medzinárodnom veľtrhu Didacta Italia, ktorý sa uskutočnil vo Florencii od 18. do 20. októbra 2018.

Veľtrh Didacta Italia je najvýznamnejším medzinárodným talianskym veľtrhom o škole a vzdelávaní. Tejto nedávnej udalosti sa zúčastnilo  23 794 účastníkov.


Didacta Italia je výsledkom medzinárodnej siete združenia Didacta so sídlom v Nemecku. V Nemecku každoročne priťahuje Didacta- die Bildungsmesse veľké množstvo návštevníkov, pedagógov, učiteľov, školiteľov, rodičov a záujemcov o vzdelávanie. Na poslednom ročníku sa zúčastnilo viac ako 100 000 návštevníkov z 40 krajín, kongresový program zahŕňal 1 500 fór, workshopov, prednášok, seminárov a pódiových diskusií.