Vážení zákazníci,

spoločnosť ELCOM, spol. s ručením obmedzeným, Prešov ako žiadateľ a Technická univerzita v Košiciach ako partner, zrealizovali projekt spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu bolo vytvoriť inteligentnú platformu integrujúcu množinu inovatívnych služieb umožňujúcich najmodernejšie, vysoko efektívne riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca pre maloobchod uplatnením automatizácie a digitalizácie a perspektívnych technológií IoT, Big data, umelej inteligencie a strojového učenia sa. Moderný výskum a vývoj v spolupráci s Technickou univerzitou Košice umožnil vyvinúť a overiť tieto moderné technológie v praxi a vytvoril možnosť ich sprístupnenia a uplatnenia pre malých a stredných podnikateľov u nás doma, aj v zahraničí. Projekt nám umožnil zvýšiť technologickú úroveň konkurencieschopnosť našich výrobkov pre ich predaj doma, aj v zahraničí.

Výsledkom zrealizovania inovačnej časti projektu sa stali štyri nové produkty:

 • Registračná pokladnica s interným IoT komunikačným modulom RTOS –
  pre automatický a automatizovaný reporting informácií integrovaný v registračnej pokladnici s operačným systémom RTOS.
 • Je veľmi moderná atraktívna a kompaktná registračná pokladnica, ktorá pracuje s proprietárnym operačným systémom našej produkcie často nazývaným ako RTOS operačný systém. Výhodou týchto zariadení je nízka náročnosť na technické prostriedky, výkon mikroprocesora, nízke požiadavky na pamäťovú kapacitu programového vybavenia, nízku spotrebu energie,  kompaktné rozmery elektroniky a cenová dostupnosť riešenia.
 • Toto riešenie je jednoduché na obsluhu, má intuitívne zaobchádzanie, dokáže pracovať na akumulátor celý deň, je odolná voči prostrediu (prach, špina, vonkajšia teplota). Spravidla využíva pohodlnú a odolnú klávesnicu pre prácu aj vo vonkajšom prostredí. Pohodlnú klávesnicu s veľkými tlačidlami je možné používať aj v rukaviciach, aj pri nízkych teplotách so zmrznutými prstami, vo vlhkom a prašnom prostredí.
 • Ďalšou výhodou pokladnice RTOS sú displeje účtujúceho a displej pre zákazníka, ktoré sú vyrábané technológiou STN ako transflektívne (transmisívne-reflektívne), teda sú veľmi dobre viditeľné v prítmí vďaka LED podsvieteniu, ale aj na priamom slnku, pretože slnečný jas prispieva k jeho kontrastu.
 • Pre RTOS pokladnice je naopak zložitejšie implementovať najnovšie komunikačné technológie. Toto obmedzenie sme dokázali vyriešiť pomocou programového vybavenia a technických prostriedkov modulu EIM, ktoré je súčasťou projektu. Pokladnica je najmodernejším predstaviteľom RTOS pokladníc z našej dielne, ktorá má za úlohu zabezpečiť najnovšiu funkcionalitu pre automatický, alebo automatizovaný zber údajov a ich posielanie na ďalšie spracovanie (IoT) vo svojom segmente pokladníc. Moderné riešenie elektroniky s komunikačnými funkciami, updaty a upgrady na diaľku, obojsmerná komunikácia s cloudom, pripojenie systémov pre bezhotovostné platby urobili z tejto RTOS pokladnice moderný prvok IoT. Úlohou tejto pokladnice ako zariadenia IoT je automatický, alebo automatizovaný zber údajov, ich bezpečné uloženie, zabezpečenie a posielanie bezpečným spôsobom Finančnej správe SR zo zákona, ale najmä na hromadné spracovanie v reálnom čase (big data) prostredníctvom nástrojov umelej inteligencie (AI) a strojového učenia sa (ML).
 • Registračná pokladnica s interným IoT komunikačným modulom ANDROID –
  pre automatický zber a automatizovaný reporting informácii integrovaný v registračnej pokladnici s operačným systémom ANDROID.
 • Najmodernejšia, veľmi atraktívna a kompaktná registračná pokladnica pre náročné maloobchodné prevádzky a oblasť HoReCa (Hotely, Reštaurácie a Kafetérie), ktorá pracuje s  operačným systémom Android. Pokladnica je napriek kompaktným rozmerom veľmi dobre technicky vybavená a spĺňa najvyššie štandardy vo svojej triede. Svojou konštrukciou predstavuje najmodernejšie riešenie. Využíva najnovšie komunikačné technológie, ktorými disponujú najmodernejšie zariadenia IoT v maloobchode. Možnosti operačného systému a technického vybavenia pokladnice umožňujú používať programové vybavenie tretích strán doma, aj v zahraničí. Využívanie programového vybavenia zahraničných riešiteľov dáva pokladnici príležitosť rýchlo prenikať na zahraničné trhy. Pokladnica spĺňa náročné požiadavky na fiškálne zariadenie na Slovensku, aj vo väčšine európskych krajín.
 • Androidová registračná pokladnica je naším najmodernejším zariadením IoT, ktoré pokrýva potreby automatizácie a informatizácie maloobchodných prevádzok v náročnejšom segmente maloobchodu prostredníctvom cloudových služieb a spracovaniu veľkého objemu údajov v reálnom čase 24/7 (big data), prostredníctvom systému a strojového učenia sa (ML).
 • Náš zákazník z Talianska nás informoval, že renomovaná dizajnérska firma Giugiaro mala povedať, že design našich nových pokladníc patrí k najlepším na svete.

 • Dnes už asi málo kto pochybuje o správnosti nášho rozhodnutia spred niekoľkých rokov uberať sa 
 • touto cestou aj v oblasti maloobchodu. Naším projektom sa nám podarilo reálne sprístupniť najmodernejšie technológie pre informatizáciu a automatizáciu malým a stredným podnikateľom v rôznych segmentoch maloobchodného podnikania veľmi prístupnou a perspektívnou formou. V našom projekte sme pracovali v oblasti IoT zariadení RTOS a oblasti zariadení s operačným systémom Android. Každé z týchto riešení má svoje miesto (podiel) na trhu. Pre sprístupnenie riešenia cloudových služieb rôznym zákazníkom, zabezpečenie rozsahu a rozšírenie riešenia cloudových služieb doma, aj v zahraničí, potrebujeme podporovať obe oblasti.
 • Externý IoT komunikačný modul – pre automatický zber informácii o maloobchodnej prevádzke, komunikáciu s cloudovou platformou a daňový reporting pre nové, aj už používané registračné pokladnice, a fiškálne tlačiarne.
 • Úlohou EIM bolo priniesť bežným pokladniciam schopnosť automaticky a bezpečne uskladňovať údaje a prenášať ich na naše súkromné cloudové dátové úložisko prostredníctvom súčasných komunikačných technológií za účelom ich ďalšej archivácie a následného spracovania. Ďalšími kritériami pre EIM bola jeho kompatibilita s rôznymi modelmi pokladníc a fiškálnych tlačiarní, komunikačné rozhrania pre jeho pripojenie k pokladnici a tlačiarni, dostatočnú kapacitu pamäťového priestoru, výpočtový výkon, zaťažiteľnosť napájacieho systému pokladnice spotrebou EIM, teplotné pomery, elektromagnetická kompatibilita, kompaktné rozmery, dostupnosť súčiastok vo veľkom množstve (cca 100 tisíc) v krátkom čase a jeho cenová dostupnosť.
 • Novelizovaný Zákon SR 289/2008 Z.z. v znení neskoršich predpisov o používaní elektronickej registračnej pokladnice priniesol na toto zariadenie ďalšie požiadavky ako je násobná pamäťová kapacita (6-8GB), dostatočný výpočtový výkon pre prácu v reálnom čase, kryptovanie, prenos údaj na server finančnej správy, aj do cloudu v reálnom čase, implementáciu protokolov, podľa novej legislatívy, upgrady, updaty na diaľku, bezpečné uchovávanie údajov vo vyhradenej pamäti WORM, ako aj mechanické zapúzdrenie – zabezpečenie podľa požiadaviek FS SR.
 • Už vyše 42 tisíc pokladníc a tlačiarní je pripojených a automaticky posiela svoje údaje do súkromných cloudových účtov na ďalšie spracovanie. Počet účteniek poslaných do nášho cloudu (www.mojakasa.sk) 287 mil. účteniek, 480 tisíc účteniek denne, 12 miliónov účteniek za 1 mesiac.
 • Nové funkcionality EIM umožnili pripojiť k pokladniciam platobné terminály bezdrôtovo, prostredníctvom cloudových služieb, komunikovať, vykonávať platobné transakcie v reálnom čase, a zaznamenávať obchodné platobné transakcie.
 • Cloudová platforma – ktorá umožňuje automatické a autonómne riadenie maloobchodnej prevádzky, automatické, alebo automatizované riadenie dodávateľského reťazca, automatizované spracovanie obchodných výsledkov, účtovníctvo a daňový reporting, plánovanie, objednávky, logistiku, zdieľanie zdrojov, obchodných a právnych informácií, efektívne vykonávať podporné a servisné aktivity, riadenie a údržbu zariadení, bezpečné ukladanie údajov, rôzne prehľady prístupnou formou, elektronické účtenky, technológie pre bezhotovostné platby najmodernejším spôsobom, zdieľanie obchodných aplikácií, zdieľanie údajov s riadeným prístupom, automatizovaný billing za využívanie služieb, rozhranie pre zjednotenie a spoluprácu riešení tretích strán, riadenie dealerskej a servisnej siete a podobne.
 • Ďalším výstupom projektu „Inteligentná platforma pre riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca pre maloobchod“ bolo podanie 2 prihlášok na patenty a podanie 2 prihlášok na úžitkové vzory. Dňa 4. 1. 2024 Elcom, spol. s. r. o., Prešov získala osvedčenia o zápise úžitkových vzorov Úradom priemyselného vlastníctva SR.
 • Cloudová platforma a moderné pokladnice umožňujú využívať najmodernejšie technológie, veľmi prístupnou formou, malým a stredným podnikateľom v krajinách pôsobenia našej firmy (až 62 krajín).
 • Cloudová platforma je veľmi aktuálna a perspektívna pre jej dynamický rozvoj. Napĺňa smerovanie digitalizácie, informatizácie a automatizácie aj tejto oblasti podnikania za súčasnej významnej úspory nákladov maloobchodných podnikateľov a celého dodávateľsko-odberateľského reťazca.
 •  Jeden z hlavných cieľov, teda uplatnenie Umelej inteligencie (AI), strojového učenia sa a cloudových technológií, ktorý sa v súčasnosti stal hlavným trendom sa nám podarilo odhadnúť veľmi presne už pred 6-timi rokmi.

 • Súčasťou celého systému na informatizáciu a automatizáciu získavania, bezpečného uloženia a spracovania údajov je špecializované dátové úložisko a vykonávanie potrebných aplikačných úloh. Povaha riešenia vyžadovala prakticky neobmedzené bezpečné pamäťové úložisko s dynamicky rozšíriteľnou, teda škálovateľnou kapacitou objemu ukladaných údajov. Pre vykonávanie aplikačných úloh bolo potrebné zabezpečiť tiež vysoký a škálovateľný výkon pre veľké množstvo komunikačných úloh a okamžitého zabezpečenia a spracovania údajov, ako aj ich poskytnutia potrebám zariadení a subjektov používajúcich tieto údaje prakticky v reálnom čase 24/7.
 • Moderné cloudové technológie umožňujú zvládnuť tieto úlohy bezpečne s minimálnou údržbou a vysokou škálovateľnosťou podľa potreby.
 • Pre naše riešenie sme si vybrali služby Amazon Web Services (AWS), ktoré spĺňajú naše požiadavky. Naše cloudové úložisko zabezpečuje spoľahlivú obojstrannú komunikáciu so zariadeniami IoT, ktoré sú okrem iného nástrojom na automatický zber údajov z maloobchodnej prevádzky. Naša novo vyvinutá služba na portáli www.mojakasa.sk ďalej umožňuje vzdialenú správu týchto zariadení, ich nastavovanie, programovanie, inicializáciu, správu licencií, diagnostiku a podobne.
 • Dôležitou funkciou cloudových služieb je riadený prístup k údajom. Obchodné údaje z maloobchodných prevádzok sú ukladané na súkromné účty týchto prevádzok a sú prístupné rôznym osobám podľa pravidiel práv prístupu. Majiteľ účtu môže nastavovať práva a rozsah údajov napríklad pre účtujúceho, manažéra, alebo majiteľa prevádzky.  Ďalej môže nastavovať práva prístupu pre ním vybrané servisné stredisko, dealera, správcu platobných terminálov, účtovníka, prípadne dodávateľa tovarov a služieb. Objednávanie tovaru od dodávateľov presne podľa aktuálnej potreby a v správnom čase je pre maloobchod skutočne prekážkou. Stredné aj menšie maloobchodné predajne majú zvyčajne 2 000 - 5 000 tovarových položiek (položiek) od najmenej 50+ dodávateľov. Je takmer nemožné odhadnúť spotrebu jednotlivých položiek tovaru. Relatívne veľké straty vznikajú buď z nedostatku tovaru a straty zisku alebo prebytku tovaru, uplynutia dátumu exspirácie (rýchloobrátkový tovar) a následnej likvidácie tovaru. Aby bolo možné odhadnúť potrebu surovín, výrobnej kapacity a logistiky, dodávatelia musia získať objednávky od maloobchodných predajní alebo veľkoobchodníkov v čo najpresnejšom čase.AI musí predpovedať nákupné správanie konkrétneho tovaru a odporučiť, koľko z tejto položky je vhodné objednať na obdobie nasledujúcej objednávky. Na konci plánovaného obdobia, ECS dostáva presné informácie o predaji každého produktu zo zariadení internetu vecí. ML analyzuje rozdiely, ako aj a upravuje hodnoty premenných atribútov, ktoré spôsobili rozdiel medzi odhadom a realitou. Po niekoľkých iteráciách môže systém spresniť svoje odhady až na približne 90%.
 • Naším projektom sme vytvorili informačný systém, ktorý je navyše veľmi cenovo dostupný aj malým a stredným podnikateľom.