Verifikácia majiteľa pokladnice

Verifikácia majiteľa pokladnice prebieha v registračnom procese v kroku Overenie majiteľa pokladnice.

V tomto kroku sa zadávajú údaje len jednej pokladnice. Treba si pripraviť KP (kód pokladnice) a SN (sériové číslo). Ak vlastníte viac zariadení, v tomto kroku postačí zadať údaje len jedného z nich. Na základe neho si systém overí oprávnenia majiteľa pokladnice, napr. či majiteľ pokladnice (spoločnosť) existuje, prípadne či ECS toto zariadenie registruje. Ak zlyhá kontrola, systém Vás nepustí pokračovať ďalej v registrácii.
POZOR! Zadávajte KP a SN zariadenia, ktorá ma nainštalovaný najnovší softvér. Nezabudnite, že po aktualizácii zariadenia na najnovšiu verziu softvéru je potrebné ho reštartovať (vypnúť a zapnúť), aby sa prihlásilo k ECS! Zariadenie sa následne pripojí a dá vedieť cloudovej službe, že je pripravené na komunikáciu.