Reštartovanie pokladníc

Po úspešnej registrácií a prihlásení sa do aplikácie je možné, že Vaše zariadenia ešte neposielajú žiadne údaje, a preto sú obrazovky uzávierok a prehľadov prázdne.


Na to, aby ste túto situáciu vyriešili, je potrebné pokladnice fyzicky reštartovať, teda vypnúť a zapnúť. Ak chcete zistiť, ktoré pokladnice je potrebné reštartovať,  môžete to urobiť tak, že v hlavnom menu kliknete na voľbu Začíname a v druhom kroku 2. Rýchly štart na konci riadka Reštartovanie pokladníc kliknete na tlačidlo Viac informácií.Zobrazí sa Vám okno zo zoznamom pokladníc, ktoré je potrebné fyzicky reštartovať.


Po kliknutí na tlačidlo Beriem na vedomie sa položka Reštartovanie pokladníc v obrazovke Začíname preškrtne (označí sa ako splnená), ale fyzický reštart zariadení už musíte zabezpečiť sami.