Overenie emailovej adresy

 

Po ukončení registrácie je nutné overiť emailovú adresu. Ak sa Vaša emailová adresa neoverí, systém vás bude o tejto udalosti informovať na obrazovke Začíname. Taktiež na každej obrazovke v ECS sa bude zobrazovať informácia o tom, že Vaša emailová adresa nie je overená a je potrebné ju overiť.