Pozvi svoj tím

Ako administrátor viete pozvať Vášho kolegu či zamestnanca do služby, a to veľmi jednoducho. Každý používateľ, ktorého pozvete, musí mať pridelenú užívateľskú rolu.


Administrátor – môže spravovať zariadenia, prezerať si uzávierky či prehľady, meniť firemný profil, nastavenie aplikácie či lokalizáciu. Tiež môže pozvať ďalších kolegov do tímu.


Manažér – vidí všetko, môže spravovať všetky zariadenia.


Zamestnanec – má prístup len k zariadeniam, ktoré mu pridelíte, údaje si vie iba prezerať, nemôže ich upravovať.