Kedy sa zobrazí pokladnica v mojom prehľade?

V zozname Vašich pokladníc sú zobrazené len pokladnice, ktoré prešli aktualizáciou na poslednú verziu firmvéru. Ak sa vám vaša pokladnica nezobrazuje ani po aktualizácií jej firmvéru, môžete nám nahlásiť vašu chýbajúcu pokladnicu prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza v zozname pokladníc po kliknutí na kartu s názvom Miesto pre vašu novú pokladnicu.