Ako nahlásiť chybu pokladnice

Ak vám Vaša pokladnica nefunguje správne, môžete nám ju nahlásiť prostredníctvom formulára Nahlásiť problém. Tento formulár sa nachádza v detaile problematickej pokladnice po kliknutí na kartu pokladnice v zozname pokladníc.


V detaile pokladnice sa v pravom hornom rohu nachádza ikona s výstražným trojuholníkom s názvom Nahlásiť problém. Po kliknutí na túto ikon sa vám otvorí dialógové okno s údajmi pokladnice a krátkym formulárom na popísanie Vášho problému. Po odoslaní tohto formulára sa Váš problém stane našim a v čo najkratšej dobe sa ním budeme zaoberať.