Kde nájdem prehľad mojich pokladníc?


Všetky vaše pokladnice sa nachádzajú v zozname pokladníc, ktorý nájdete po kliknutí na položku hlavného menu Pokladnice.


Zobrazí sa Vám zoznam vašich pokladníc v kartách.