Ako vytvoriť skupinu pokladníc?

Pre vytvorenie novej skupiny pokladníc je potrebné v správcovi skupín pokladníc vyplniť prázdny formulár zobrazený v dolnej časti pod deliacou čiarou. V ňom uvediete názov vašej novej skupiny pokladníc a vyberiete tejto vašej skupine farbu z pripravenej farebnej palety.

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa vaša nová skupina priradí medzi ostatné skupiny pokladníc v hornej časti správcu skupín pokladníc a táto skupina sa automaticky pre danú pokladnicu stáva aktívnou, čo je reprezentované zvolenou farbou skupiny.

Aktívna skupina pokladníc pre danú pokladnicu sa bude automaticky zobrazovať v detaile pokladnice pod jej názvom, ako aj na karte danej pokladnice v prehľade pokladníc v jej dolnej časti.