Ako upraviť skupinu pokladníc?

Pre upravenie požadovanej skupiny pokladníc je potrebné v správcovi skupín pokladníc kliknúť na danú skupinu v zozname skupín. Kliknutím na požadovanú skupinu nie len túto skupinu priradíte či odoberiete pre danú pokladnicu, ale taktiež jej údaje sa vyplnia do formulára pod šedou čiarou, čím je možné danú skupinu upraviť podľa vašej predstavy.

Kliknutím na tlačidlo Uložiť sa zmeny vykonané na danej skupine uložia a táto sa automaticky aktivuje pre danú pokladnicu. Ak si vykonané zmeny na upravovanej skupine neželáte uložiť, teda chcete zrušiť úpravu skupiny, je potrebné kliknúť na červený krížik na konci poľa pre názov skupiny.