Ako priradím pokladnicu do skupiny?

Pre priradenie pokladnice do skupiny pokladníc je potrebné kliknúť na požadovanú skupinu v správcovi skupín pokladníc. Ak zvolená skupina svieti farbou, ktorá jej bola priradená, znamená to, že vaša pokladnica je priradená do danej skupiny a táto skupina je pre danú pokladnicu aktívna.


Aktivovaná skupina pokladnice sa po priradení pokladnice zobrazuje pod názvom pokladnice v detaile pokladnice,

ako aj na karte danej pokladnice v prehľade pokladníc.