Ako odoberiem pokladnicu zo skupiny?

Pre odobratie pokladnice zo skupiny pokladníc je potrebné kliknúť na požadovanú skupinu v správcovi skupín pokladníc. Ak má zvolená skupina nevýraznú sivú farbu, znamená to, že vaša pokladnica nie je priradená do danej skupiny a táto skupina nie je pre danú pokladnicu aktívna.

Neaktivovaná skupina pokladnice sa nezobrazuje pod názvom pokladnice v detaile pokladnice


a ani na karte danej pokladnice v prehľade pokladníc.