Ako si overím či moja pokladnica pracuje správne?


Ak vaša pokladnica pracuje správne a komunikácia s ňou prebieha bez problémov, zobrazenie jej karty v prehľade pokladníc má zelený ľavý okraj.Rovnako v detaile pokladnice ma záložka Stav zelený indikátor.