Kde nájdem správcu skupín pokladníc?

Skupiny pokladníc je možné spravovať prostredníctvom správcu skupín pokladníc, do ktorého je možné dostať sa dvoma spôsobmi.


1. Karta pokladnice v prehľade pokladníc

Nastavením ukazovateľa myši do spodnej časti karty pokladnice sa v pravom dolnom roku zobrazí odkaz s názvom Upraviť skupiny. Po kliknutí na tento odkaz sa aktivuje správca skupín pokladníc pre danú pokladnicu.

2. Detail pokladnice

Presunutím kurzora myši v detaile pokladnice do priestoru pod názvom Vašej pokladnice sa vám za poslednou aktívnou skupinou zobrazí odkaz s názvom Upraviť skupiny. Po kliknutí na tento odkaz sa aktivuje správca skupín pokladníc pre danú pokladnicu.