Použitie PT spárovaného cez účet mojakasa.sk


  • Základný manuál na použitie platobného terminálu nájdete na našej stránke (www.elcom.eu) , pri danom produkte.
  • Použitie platobného terminálu po úspešnej aktivácii a spárovaní s RTOS pokladnicou:
  • Na RTOS pokladnici si zvolíme R-režim, naúčtujeme položku a potvrdíme platbu.
  • Pokladnica prostredníctvom Wifi odošle informáciu na platobný terminál.
  • Hneď po uhradení nákupu platobný terminál vytlačí potvrdenie o platbe a odošle informáciu na pokladnicu, ktorá vytlačí účtenku o nákupe.
  • V nastaveniach platobného terminálu si môžete zmeniť aj povolenie tlače. Ak povolenia vypnete, terminál nebude tlačiť potvrdenie o zaplatení – výhoda: úspora pokladničných pások.
  • Takto sa všetky informácie o nákupe a platbe cez platobný terminál vytlačia len na jednu účtenku z pokladnice.
  • Týmto spôsobom ušetríte náklady na tlač účteniek a predĺžite životnosť platobného terminálu.