Aktivácia - priradenie PT cez svoj účet mojakasa.sk


 • Z ponuky na ľavej lište si vyberiete sekciu Terminály.
 • Zobrazí sa Vám zoznam terminálov a zoznam objednávok.
 • Vpravo kliknete na Pridať terminál.
 • V ďalšom kroku si vyberiete prevádzku a pokladnicu, ku ktorej chcete pripojiť nový platobný terminál.
 • Následne kliknete na Pokračovať.
 • Zobrazí sa Vám QR kód s dátami, ktoré je potrebné nahrať do platobného terminálu. Máte na to vyhradený časový limit.
 • Do platobného terminálu je potrebné manuálne zadať IČO a aktivačný kód. Tieto dáta nájdete nižšie pod QR kódom.
 • Po správnom zadaní kódov, budete informovaní o úspešnom procese v cloude zeleným signálom.
 • Stav priradenia si viete skontrolovať vo Vašom účte na mojakasa.sk. V ľavej lište vyberiete Terminály, kde sa Vám priradený platobný terminál zobrazí v zozname zo statusom aktivovaný, a kde si následne môžete skontrolovať stav a prepojené pokladnice.
 • Párovanie PT s pokladnicou:
 • Z hlavného menu si vyberieme P-režim.
 • V tomto režime vyhľadáme sekciu Periférie a následne zvolíme: Plat.terminál.
 • Typ PT vyberieme mojakasa.sk a potvrdíme výber.
 • Typ komunikačného portu vyberieme WIFI a potvrdíme výber.
 • Týmto krokom sme dokončili prepojenie platobného terminálu s pokladnicou.