Zmena prihlasovacieho hesla


Vo Vašom účte si môžete zmeniť heslo. Postupujte podľa postupu nižšie.


V ľavom navigačnom menu kliknite na ikonku ozubeného kolieska.

Otvorí sa Vám obrazovka s nastaveniami Elcom Cloudové Služby (ECS).

Zo zoznamu si vyberte nastavenia pre Profil.

Po otvorení nastavení Profilu si v spodnej časti zvoľte voľbu Zmena hesla.


Pre zmenu hesla je potrebné zadať Vaše Aktuálne heslo, Nové heslo a Potvrdenie nového hesla. Po vyplnení týchto polí sa zobrazí tlačidlo Zmeniť heslo a po kliknutí naň sa Vaše nové heslo uloží.