Zmena registračného emailu

Pre zmenu Vášho registračného emailu postupujte podľa nasledujúcich pokynov.


V ľavom navigačnom menu kliknite na ikonku ozubeného kolieska.

Po otvorení nastavení Profilu si zvoľte voľbu Zmena registračného emailu, ktorú nájdete vpravo nad rámčekom s Vašou aktuálnou emailovou adresou.

Na zmenu je potrebné zadať vašu Aktuálnu emailovú adresu, Novú emailovú adresu a Potvrdenie novej emailovej adresy. Ak zadáte emailovú adresu v nesprávnom tvare, farba rámčeka bude červená. Ak je všetko poriadku, tak rámček bude zelený.


Ak sú všetky údaje správne (rámčeky sú zelené) kliknite na tlačidlo Pokračovať.

 

POZOR! Zmena registračného emailu je akcia, ktorá má významný dopad na funkcionalitu systému, a preto musí byť potvrdená heslom.Na dokončenie zmeny je potrebné kliknúť na tlačidlo Zmeniť emailovú adresu. V prípade, že zmenu vykonať nechcete, kliknite na tlačidlo Späť.