Ako pozvem do systému svojho kolegu?

V aplikácií v menu obchodnícka zóna zvoľte voľbu Môj tím.

Vyplňte údaje Meno a priezvisko, Emailová adresa a priraďte mu používateľskú rolu zo zoznamu Administrátor, Manažér alebo Zamestnanec (viac informácií o používateľských roliach získate v časti Aký je význam rolí administrátor, manažér a zamestnanec v prehľade mojich kolegov?).

Kliknite na tlačidlo Pozvať kolegu.


Kolegovi príde na jeho emailovú adresu správa s informáciami o tom, že bol pozvaný do služby ECS a je potrebné, aby si nastavil svoj účet. Stačí, ak v doručenej správe klikne na tlačidlo Nastaviť účet,


následne bude presmerovaný do ECS, kde je potrebné nastaviť si heslo pre svoj účet.