Aký je význam rolí administrátor, manažér a zamestnanec v prehľade mojich kolegov?

Používateľské role označujú prístupové práva pre kolegov, ktorými môžete spravovať ich prístupy v rámci aplikácie.

Administrátor – môže spravovať zariadenia, prezerať si uzávierky či prehľady, meniť firemný profil, nastavenie aplikácie či lokalizáciu. Tiež môže pozvať ďalších kolegov do tímu.


Manažér – vidí všetko, môže spravovať všetky zariadenia.


Zamestnanec – má prístup len k zariadeniam, ktoré mu pridelíte, údaje si vie iba prezerať, nemôže ich upravovať.