Verifikačný email

Po ukončení registrácie spoločnosti sa na Vašu mailovú adresu zadanú pri registrácií odošle verifikačný email.


Ak neviete verifikačný email nájsť, skúste skontrolovať priečinok nevyžiadanej pošty (Spam).


Ak ho neviete nájsť, môžete si verifikačný email poslať znovu, a to dvoma spôsobmi:

V obrazovke Začíname v 2. kroku Rýchly štart v riadku overenie emailovej adresy je na konci tlačítko Preposlať e-mail, kliknutím na ktoré Vám systém prepošle verifikačný email znovu. Aj tu platí, že ak email neviete nájsť, skúste ešte skontrolovať priečinok nevyžiadanej pošty (Spam).

Na každej obrazovke hlavného menu sa v jeho vrchnej časti zobrazuje informácia o tom, že Vaša emailová adresa nieje verifikovaná, spolu s informáciou, čo je potrebné urobiť. Na konci textu je možnosť Preposlať email?, kliknutím na ktorú Vám systém prepošle verifikačný email znovu. Aj tu platí, že ak email neviete nájsť, skúste ešte skontrolovať priečinok nevyžiadanej pošty (Spam).

Ak verifikačný email stále neviete nájsť, odporúčame skontrolovať registračný email v sekcii Profil. Do sekcie Profil sa najrýchlejšie dostanete kliknutím na iniciály Vašeho mena v ľavej spodnej strane obrazovky (fialový pás na ľavej strane, v spodnej časti tohto pásu je červený krúžok s iniciálami Vášho mena), z ponúkaných možností zvoľte voľbu Profil.


V obrazovke Profil pokračujte voľbou Zmena registračného emailu, kompletný postup nájdete v časti Zmena registračného emailu.