Platby

Prehľad platieb nájdete po kliknutí na položku hlavného menu Platby.


Základné zobrazenie prehľadu platieb je za aktuálny mesiac. Ak si chcete zobraziť prehľad platieb podľa iných parametrov, použite na to vrchný filter, kde si môžte vybrať Pokladnicu, Skupinu pokladníc, Obdobie alebo Dátumový rozsah. Prehľad platieb sa priebežne zobrazuje v tabuľke pod filtrom, nie je potrebné potvrdzovať zmeny filtra.


Základné zobrazenie prehľadu platieb je podľa dátumu od najnovšieho po najstarší dátum v počte 50 záznamov na stránku. Stránkovanie zoznamu je pod tabuľkou. Zoradiť prehľad predajov je možné podľa stĺpcov Dátum, Počet dokladov, Celková suma.