Intervalová

Obrazovka uzávierky obsahuje dva logické celky. Prvým je filter, ktorým nastavíte parametre výberu údajov. Druhým je oblasť, kde sa zobrazuje sumár, Rozpis DPH a Rozpis dokladov intervalovej uzávierky.  
Po zmene filtra sa výsledky zobrazujú automaticky, nemusíte klikať na žiadne tlačidlo.