Pokladníci

Obrazovka uzávierky obsahuje dva logické celky. Prvým je filter, ktorým nastavíte parametre výberu údajov. Druhým je oblasť, kde sa zobrazuje sumár uzávierky pokladníkov podľa zvolených kritérií.
Po zmene filtra sa výsledky zobrazujú automaticky, nemusíte klikať na žiadne tlačidlo.