Zásuvka

Obrazovka uzávierky obsahuje dva logické celky. Prvým je filter, ktorým nastavíte parametre výberu údajov. Druhým je oblasť, kde sa zobrazujú Zostatky, Výbery, Prijaté platby, Vrátené platby a Vklady uzávierky zásuvky podľa zvolených kritérií.  




Po zmene filtra sa výsledky zobrazujú automaticky, nemusíte klikať na žiadne tlačidlo.