PLU

Obrazovka uzávierky obsahuje dva logické celky. Prvým je filter, ktorým nastavíte parametre výberu údajov. Druhým je oblasť, kde sa zobrazuje tabuľka s položkami PLU. Tabuľka obsahuje Názov PLU, Množstvo a Sumu. Na konci tabuľky sa v prípade, že obsahuje viac než 50 existujúcich záznamov, nachádzajú ovládacie prvky stránkovania. Šípky začínajúce a končiace čiarou, po kliknutí na tieto šípky sa dostanete na prvú alebo poslednú stranu. Po kliknutí na jednoduché šípky sa dostanete na stránku pred aktuálnou stránkou alebo na nasledujúcu stránku. Čísla reprezentujú stránky, po kliknutí na ktoré sa dostanete na Vami zvolenú stránku.
Po zmene filtra sa výsledky zobrazujú automaticky, nemusíte klikať na žiadne tlačidlo.