ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

Informácia o ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Účtovníctvo
Riadiť finančné a manažérske účtovníctvo
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Miesto predaja
Užívateľsky prívetivé rozhranie POS pre obchody a reštaurácie
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Pracovné výkazy
Sledovať čas zamestnancov na úlohách
Dokumenty
Správa dokumentov
Nábor
Sledovať náborovú linku
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Vedomosti
Centralizujte, spravujte, zdieľajte a rozširujte svoju vedomostnú knižnicu
Údržba
Sledovanie zariadení a správa požiadaviek na údržbu.
Predplatné
Generujte opakujúce sa faktúry a spravujte obnovenia
Udalosti
Publikujte udalosti, predávajte lístky
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Marketing sociálnych sieti
Spravujte svojich návštevníkov sociálnych sietí a webstránok
Schvalovania
Vytvárajte a overujte žiadosti o schválenie
Marketingová automatizácia
Vytvárajte automatické mailingové kampane
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Prieskumy
Send your surveys or share them live.
To-Do
Organize your work with memos and to-do lists
Manažment zručností
Manage skills, knowledge and resume of your employees
Online pracovné miesta
Spravujte svoj online proces prijímania zamestnancov
Zmluvy zamestnanca

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Slovenčina - Účtovníctvo