ELCOM Cash Registers

 
 

Verejné konzultácie o zručnostiach a kvalifikácii v mechatronike a hutníckom sektore

                                                       


Verejné konzultácie o zručnostiach a kvalifikácii požadované v mechatronike a hutníckom sektore boli úspešne realizované v rámci projektu MeMeVET4Industries

 

Partneri projektu urobili prvé kroky smerom k úspešnej implementácii projektu MeMeVET. Vychádzajúc z dvojročného plánu projektu, 15 partnerov z 5 krajín (Bulharsko, Nemecko, Taliansko, Slovensko a Španielsko) sa zapojilo do identifikácie existujúcich a vznikajúcich potrieb zručností v uvedených sektoroch. Na tento účel sa v zúčastnených krajinách konala verejná konzultácia o kvalifikácii požadovanej pre mladých profesionálov a čerstvých absolventov. Bola organizovaná jednak formou prieskumu medzi firmami, no tiež aj formou rozhovoru s väčšími subjektmi (tzv. „veľkí hráči“). Cieľovou skupinou boli spoločnosti pôsobiace v oblasti metalurgie a mechatroniky. Rozhovory a prieskumy boli k dispozícii na internete na webových stránkach projektu a podieľali sa na nich podniky všetkých veľkostí. Všetci partneri projektu šíria informácie o verejných konzultáciách prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

Vo výsledku sa celkovo vykonalo 20 rozhovorov s veľkými hráčmi (5 z Bulharska, 4 zo Španielska, 3 zo Slovenska a 8 z ostatných krajín). Výsledky v súvislosti s prieskumami boli taktiež pôsobivé, zaregistrovalo sa 250 respondentov (59 z Nemecka, 51 z Bulharska, 36 zo Španielska, 51 z Talianska a 53 zo Slovenska).

Vedenie verejnej konzultácie bolo jednou z najdôležitejších aktivít, ktoré sa doteraz uskutočnilo v rámci projektu, pretože partnerom projektu poskytne jasný prehľad o očakávaniach zamestnávateľov v príslušných odvetviach. Získané výsledky sa použijú na úpravu obsahu vzdelávacích modulov. Hlavným cieľom nadchádzajúcich školení je zvýšiť kompetencie a šance na profesionálnu realizáciu absolventov v metalurgickom a mechatronickom sektore v súlade s potrebami zamestnávateľov. Spoločnosť ELCOM by sa chcela poďakovať všetkým zúčastneným subjektom za aktívnu účasť a poskytnuté stanoviská.

 

Viac informácií o projekte nájdete na: www.memevet.eu

Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka